Kezdőlap

Ivanchich Viktor (margitai)

orvosdoktor, szül. 1812. febr. 20. Pesten, hol az egyetemen végezte az orvosi tudományokat és 1834. júl. 9. orvosdoktorrá avatták. Egy évi korházi szolgálat után, mint másodorvos a sz. Rókuskórházban, tanulmányainak gyarapítása végett Párisba ment, honnét 1836-ban Pestre tért vissza s 1838-ban Bécsben telepedett le, hol kizárólag a húgykőkór orvoslására adta magát és csakhamar ezen betegségben az első műtők között szerepelt. A vaskoronarend III. osztályának lovagja volt, a cs. orosz Szaniszló koronás-érdemrend commendátora, a kir. romániai csillagrend tulajdonosa s több tudós társaság tagja. 1881-ben nyugalomba vonult. Szülővárosával folytonos összeköttetésben állott és a budapesti orvosegyletnél 15,000 frtos alapítványt tett a szükségben szenvedő orvosok, azok özvegyeinek és árváinak segélyezésére; az orvosegyesület épületére 1000 frtot adott. meghalt 1892. márcz. 9. Bécsben.

Czikkei az Orvosi Tárban (1845. II. A húgykőkór gyakoriságáról Magyarországban), a Zeitschrift für naur- und Heilkunde (1854. I. Geschichte einer Lithotripsie. Hinzutreten von Uramie, Heilung.) Több értekezése jelent meg a Wiener medizinische Wochenschriftben és a Mittheilungen der k. k. Gesellschaft der Aerzte cz. folyóiratban.

Munkái:

Dissertatio inaug. medica. Musica medica. Pestini, 1834.

Kritische Beleuchtung der Blasensteinzertrümmerung, wie sie heute dasteht, gestützt auf eine Erfahrung von 23 gelungenen Fällen. Wien, 1842. (Első német munka, mely a húgykőkórt kimerítően tárgyalja.)

Ueber die organische Verengerung der Harnröhre und ihre auf pathologische Anatomie und zahlreiche Erfahrung gegründete vollkommenste Heilung. U. ott, 1846.

Einundzwanzig neue Fälle von Blasensteinzertrümmerung. Aus der Praxis. U. ott, 1846.

Neuer Bericht über 19 Fälle ausgeführter Blasensteinzertrümmerung. Nebst einem Anhange: Ueber den Fortschritt in der Lithotripsie durch Beziehung der Aether-Narkose. U. ott, 1851.

26 Neue Fälle vollführter Blasenstein-Zertrümmerung; zuweilen mit Beihilfe der Chloroform-Narkose. U. ott, 1854.

Mein Epilog. U. ott, 1881.

A kőmorzsolásról. Válogatott fejezetek dr. Ivanchich munkáiból. Ford. dr. Korotnai (Krick) Árpád. Bpest, 1892. (M. orvosi könyvkiadó-társulat Könyvtára LXVI. 1., 2.)

Zeitschrift der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien, 1854.

Rupp, Beszéd 157. l.

Szinnyei Könyvészete.

Nemzet 1892. 12. sz.

Eisenberg, Ludwig, Das Geistige Wien II. Wien, 1893. 229. l.