Kezdőlap

Jakab Péter ifj.,

joghallgató a budapesti egyetemen, előbbinek fia; szül. 1864. okt. 15. Máramaros-Szigeten; a gymnasium négy osztályát helyben, az V-VIII. Budapesten végezte; az I. évi jogot az ottani egyetemen hallgatta. A nagy-szőllősi (Ugocsam.) szüreten 1881. okt. 21. hirtelen halál érte.

Költeményeket írt a máramarosi s budapesti lapokba, a Magyarország és a Nagyvilágba (1880. 44. sz. Temetőben cz. költeménye van meg.)

Atyjának szives közlése.