Kezdőlap

Jalsoviczky Géza (jalsovai)

ipariskolai tanár, szül. 1852-ben; tanulmányait a zürichi műegyetemen végezte s miután a winterthuri Sultzer-féle gyárban és több magyarországi nagyobb gépgyárban tanulmányait a gyakorlat terén kiegészítette, 1880-ban kinevezték a budapesti állami ipariskola gépészeti tanszékére tanárnak, mely alkalommal a külföldön hosszabb tanulmányutat tett.

Munkái:

A gőzgépek szerkezete és kezelése. Tizenegy táblával és 296 szövegbe nyomott ábrával. Bpest, 1890. (2. kiadás. U. ott, 1896. 14 táblával és 579 árával.)

Gépelemek I. rész. Kötőelemek, ömlős testek vezetésére való elemek, forgó géprészek alátámasztására való elemek. U. ott, 1896. (252 szövegábrával és XIII. rajzmelléklettel.)

A Pallas nagy Lexikonában az általános gépészet körébe tartozó czikkeket írja.

M. Könyvészet 1889.

Pallas Nagy Lexikona IX. 812. l.

Budapesti Szemle 1896. LXXXVI. 319. l.

Corvina 1896. 5., 12. sz.