Kezdőlap

Jaszlinszky András,

Jézus-társasági áldozópap, utóbb rozsnyói kanonok, szül. 1715. szept. 1. Szinnán (Abaujm.); 18 éves korában lépett a rendbe; 1743-46-ig theologiát tanult Nagyszombatban; Bécsben a logikát tanította, N.-Szombatban a bölcseletet és theologiát; 1771-ben a nagyszombati egyetem rectora lett. A rend eltöröltetésekor (1773) ő volt a collegium utolsó rectora. A fényes egyetemi szentegyház külön gondnok felügyelete alá helyeztetett és ezzel őt bízták meg évi száz frt jutalomdíjjal. Ezen egyházban az egyetemi karok évenként isteni tisztelettel és szónoklattal ülték meg védszentjeik emlékét (sz. Ivó, sz. Kozma s Demjén napján). Utóbb kanonok lett Rozsnyón, hol 1783. jan. 1. meghalt.

Munkái:

Oratio de Virginis Deiparae sine macula conceptu, dum alma archi-episcopalis Soc. Jesu universitas Tirnaviensis, annuum in academica D. Ivannis Baptistae basilica immaculatae Virginis diem festive recoleret Tyrnaviae, 1744.

Artis aucupandi liber unicus. Honori ... neo-baccalaureorum ... in universitate Tyrnaviensi ... Promotore ... Ugyanott. 1753.

Institutiones Logicae et Metaphisicae. Ugyanott, 1754. Két kötet és 1755-1756. és 1761. Viennae, 1756., 1764).

Institutiones Physicae generalis et particularis. Tyrnaviae, 1757. Két kötet (és 1758., 1761.)

Geographica Globi Terraquei synopsis ... U. ott, 1761.

Tractatus Theologicus de Angelis, Beatitudine, et actibus humanis. In usum scholae conscriptus. Ugyanott, 1762. (2. kiadás. Ugyanott, 1769.)

Horányi, Memoria II. 204. (Születési helyét hibásan teszi Csejtére).

De Luca, Das gelehrte Oesterreich I. 212. l.

Katona, Historia Critica XXXIX. 962.

Fejér, Ilistoria Academiae 69.

Rosnyói Egyházi Töredékek VIII: 1839. 82.

Stoeger, Scriptores 161.

Szinnyei Könyvészete.

Uj M. Sion 1877. 680.

Pauler Tivadar, A budapesti egyetem története I. 31., 106. l.

Petrik Bibliogr.

De Backer-Sommervogel, Bibliothèque-Bibliogr. IV. 759.