Kezdőlap

Jeszenszky Sándor (nagy-jeszeni),

jogi doktor, miniszteri osztálytanácsos, J. Danó kir. ügyész fia, szül. 1852. okt. 19. Losonczon (Nógrádm.); tanult Budapesten, Pozsonyban, Bécsben és elvégezvén jogi tanulmányait, doktor és 1877-ben ügyvéd lett. 1878-ban államszolgálatba lépett; mint budapesti kir. főügyészi helyettes volt Maros-Vásárhelyt és e minőségben feltünést keltett a rumén nemzetiségi sajtópörök alkalmával tartott kiváló hazafias vádbeszédeivel. Ez érdemei révén nevezték ki 1894-ben a belügyminisztériumba a nemzetiség osztály élére. Jelenleg miniszteri osztálytanácsosi ranggal a m. kir. miniszterelnökségben működik.

Czikkei a Jogban (1887.), a Jogtudományi Közlönyben (1889. Esküdszék és nemzetiségek), a Büntető Jog Tárának is munkatársa.

Ország-Világ 1890. arczk.

Pallas Nagy Lexikona IX. 915. l.

A Hét 1896. 42. sz. arczk.