Kezdőlap

Juranics Antal,

győri püspök, val. belső titkos tanácsos, Baranyamegye táblabirája, szül. 1768. máj. 26. Kaposvárott (Somogym.), J. Lőrincz szigetvári hősnek, ki a vár védelmében elesett, ivadéka; az alsóbb oktatást születése helyén, majd Keszthelyen és Pécsett nyerte; a bölcseletet Pozsonyban tanulta. 1788. aug. 10. a növendék papok közé Pécsett vétetett föl mire Pozsonyban és Pesten végezte a theologiát. Visszatérvén megyéjébe, 1791. jan. 11. fölszenteltetett. Báttaszéken és Pécsett két évig volt káplán; azután gróf Eszterhazy Pál püspök meghívta udvarába, hol Szányi Ferencz nagyprépost és káptalani főhelytartó mellett két évig volt titkár. 1797. szept. 28-tól hosszú-hetényi plébános, 1806. márcz. 11. pécsi kanonok és a székesegyház plébánosa; 1811-ben Király József pécsi püspök helytartójává, okt. 25. apáttá. 1816. máj. 3. tolnai főesperessé, 1821. decz. 12. választott bosoni püspökké s 1822-ben helytartói tanácsossá nevezte ki a király. 1825. aug. 15. győri püspökké lett, hol 1837. aug. 26. meghalt. Jótékonyságának több emlékét hagyta: Himódon, Romándon, Csanakon és Börsön új templomot építtetett; Szanyon és Szigethen plébániákat, több helyen pedig népiskolákat nyitott; Szigethen saját költségén korházat alapított.

Munkái:

Halotti dicséret, melyel Kajdatsi Kajdatsy Antal úrnak nagy érdemeit 1811. eszt. kis-asszony havának 9. napján, midőn gyászos egyházi pompával tiszteltetne, Pétsett a barátok templomában hirdette. Pécs.

Örvendező versek, melyekkel Ó-Gyallai Király József pécsi püspök Ő Nagyságát a pécsi második deák iskolabéli ifjúság az említett fő egyházi hivatalba béiktatásának alkalmatosságával üdvezlette 1808. eszt. U. ott, 1808.

Egyházi Tár 1837. X. 220. l., 1838. IX. 31. l.

Hazai s Külf. Tudósítások 1837. II. 21. sz.

Pauer, Az egyházi rend érdemei. Székesfejérvár, 1847. 330. l.

Brüsztle, Recensio III. 90. l.

Petrik Bibliogr. I. 188., II. 303. l.

Irodalomtörténeti Közlemények 1894. 429. l. és gyászjelentés.