Kezdőlap

Kanitz Fülöp Felix,

német műtörténész és ethnographus, szül. 1829. aug. 2. Pesten, hol atyja gyáros volt; 1847-től Bécsben tanult műtörténetet; 1848-ban közreműködött rajzaival az akkor keletkezett lipcsei Illustrirte Zeitungnál, hol a korabeli ausztriai események legtöbb rajzai tőle jelentek meg; azután beutazta Németországot, különösen Münchent és Nürnberget látogatta meg, honnét visszatért Bécsbe s a műépítészetet és műtörténetet tanulmányozta. 1855-ben Drezdába költözött, hol művészeti tanulmányait folytatta s ősszel meglátogatta a párisi iparműkiállítást. 1856-ban visszatért Bécsbe s nov. ő felségeiket felsőolaszországi útjukban kisérte; ezen utazásról készített rajzait szintén az Illustr. Zeitung hozta. 1858-ban Montenegróba utazott és az itten készült rajzai az ethnographiára nézve igen becsesek. 1859-ben először utazott Szerbiába, másodszor 1860. ápr. Sokat járt a balkáni államokban, Albániában Herczegovinában.

Czikkei a Globusban (1864. Die Hohe Tatra und ihre Anwohner), a Mittheilungen der k. k. geogr. Gesellschaft folyóiratban (1874. Das eiserne Thor, magyarul: a Természetben 1874. 11., 12. sz.)

Munkái:

Die römischen Funde in Serbien. Wien, 1861. Három térképpel. (Különny. a Sitzungsberichte der k. k. Akademie der Wissenschaftlenből).

Serbiens byzantinische Monumente. Leipzig, 1862. (Díszmű 12 chromolith. táblával. Szerbül Sandics Sándor ford.)

Beiträge zur Kartographie des Fürstenthums Serbien, gesammelt auf seinen Reisen in denJahren 1859-61. Wien, 1863. Egy térképpel. (Különny. a Sitzungsberichteből).

Über alt- und neuserbische Kirchenbaukunst. Ein Beitrag zur Kunstgeschichte. U. ott. 1864. Két rézm. tábl. (Különny. a Sitzungsberichteből).

Reise in Südserbien und Nordbulgarien. U. ott, 1868. Öt kőny. táblával és egy chromolith. térképpel. (Különny. a bécsi akadémia Denkschriftenjeiből).

Serbien. Historisch-ethnograpische Reisestudien aus den Jahren 1859-68. Leipzig, 1868. Negyven ábrával, 20 fam. tábl. és egy chromolith. térképpel. (2. kiadás 1877. U. ott.)

Katechismus der Ornamentik oder Leitfadenüber die Geschichte, Entwickelung und die charakteristischen Formen der bedeutendsten Ornamentenstyle aller Zeiten. U. ott, 1870. (130 szövegábrával. Webers illustr. Katechismen 65., 2. kiadás 1877., 3. k. 1884. 4. k. 1891. U. ott).

Donau-Bulgarienund der Balkan. Historisch-geographisch-etnograpische Reisestudien aus den Jahren 1860-75. U. ott, 1875-79. Három kötet, 20 szövegábrával, 10 fam. tábl. és 1 kőny. térképpel. (2. átdolg. kiadás. U. ott, 1882.)

Tirnovo's altbulgarische Baudenkmale. Eine Reisestudie zur Kunstgeschichte. Wien, 1876. 12 fametszettel. (Különny. a Sitzungsberichteből).

Die prähistorischen Funde in Serbien bis 1889. Aeltere und neuere Grabdenkmalformen im Königreich Serbien. U. ott, 1889. (Különny. a bécsi anthropol. társaság Mittheilungenjeiből).

Römische Studien in Serbien. Der Donau-Grenzwall, das Strassennetz, die Städte, Castelle, Denkmale, Thermen und Bergwerke zur Römerzeit im Königr. Serbien. U. ott, 1892. (120 tervrajzzal, feliratokkal és egy térképpel).

Wurzbach, Biogr. Lexikon X. 435. l.

Kayser, Bücher-Lexikon. Leipzig, 1866-95. XV. 503., XVII. 565., XIX. 671., XX. 780., XXIII. 574., XXV. 693., XXVII. 866. l.

Pallas nagy Lexikona X. 103. l.