Kezdőlap

Karacsay Fedor, (vályeszákai gróf),

tábornok Perzsiában, gróf K. András tábornok és b. Wimmersperg Róza fia, szül. 1787. okt. 3.; a bécs-ujhelyi katonai akadémiát látogatta; 1805-ben a hg. Lichtenstein huszár-ezredbe lépett mint hadapród és mint főhadnagy 1813-ban a pirnai ütközetben, később Lyonnál kitüntette magát; Miksa főherczeg mellett kamarási szolgálatot tett egy ideig, azután az I. dsidás-ezredbe lépett mint ezredes és térparancsnok Mantuában. Innét 1853-ban, Brünnből máj. 24. Deák Ferenczhez írt levele szerint, perzsa szolgálatba állt, hol a mérnöki kart szervezte és a birodalom erődítéseinek felügyeletével volt megbízva; 1854-ben a vezérkar főnöke volt tábornoki ranggal. Meghalt 1859. júl. 2. Teheranban.

Czikkei a Hormayr Archivjában (1815. Die Moldau, ihre Bewohner), a Tudományos Gyűjteményben (1821. I. Széchenyi Ferencz gróf, XII. Nagyvárad ostromlása 1660-ban, ugyanez Hormayr Archivjában XIII. ki.), az Athenaeumban (1837. I. Egyveleg).

Munkái:

Feimüthige Gedanken über die Theuerung in Wien. Wien, 1816.

Beyträgbe zur europäischen Länderkunde. Die Moldau, Walachey, Bessarabien und bukovina. Neueste Darstellung dieser Länder, nebst Kupfern, verschiedene Trachten derselben vorstellend. U. ott, 1818.

Der wechselseitige Unterricht in der Bell-Lancaster'schen Methode. Zur näheren Kenntniss und Beherzigung, mit besonderer Rücksicht für die Provinzen der österreichischen Monarchie dargestellt. Kaschau, 1819.

Handbuch für Unter-Officiere und Zugs-Kommandanten der k. k. Cavallerie mit eingeschaltetem Anhang zum Abrichtungs-Reglement. Wien, 1823. Három kőny. táblával (2. bőv. kiadás 1824., 3. bőv. k. 1832., 4. bőv. k. 1849. U. ott.)

La Sicile. Manuel du voyageur. Stuttgart, 1825. Térképpel. (Ujabb kiadása: Manuel du voyageur en Sicile cz. Paris, 1826.)

Der ungarische Sattel in seiner volkommenheit, oder gründliche und fassliche Darstellung der einzelnen Theile und der Zusammenfügung derselben, nach bestimmten Maassen und Grundsätzen. Pest, 1832. Hat kőre metszett táblával.

Erzählungen aus dem Oriente: Aloar und karazan. Emma. Panago und Kalomira. Neué Ausgabe. Wien, 1834.

Der ungarische Sattel so wie er sein soll. Zum Gebrauch der Cavallerie. Wien, 1850. Hét kőny. táblával.

Nevét munkáin Karaczaynak írta.

M. Akadémiai Értesítő 1853. 200. l. (Deák Ferenczhez írt levelének kivonata.)

Wurzbach, Biogr. Lexikon X. 462. l.

Szinnyei Könyvészete.

Petrik Bibliogr.