Kezdőlap

Kassai (Cassai) András,

evang. ref. prédikátor Ujfaluban.

Munkái:

Centuria Questionum duabus minus, de gratiosa servatoris nostri passione, az az: Kettő-hián Száz Keresztyén Kérdések, Rövid és együgyü Feleleteckel az mi Idvezítő Urunk Jesus Christusnak Drágalátos szenvedéséről és haláláról, (utolyán az szenvedés Historiájának hozzá-adásával: Item, egy Generalis Theoria-szerént irot Praedikátiuval.) Es az Isten Igeje s vigasztalasa szeretőinek üdvösseges oktatásokra nyomásban készíttetet Cassai Andras Uyfalui Ecclesiának Praedikatora altal... ártfa, 1644. (Az Ajánlás végén: Adatot Vyfaluban, Szent Mihály Hav. első napján... Egyetlen példánya a m. tudom. akadémia könyvtárában.)

Vigasztalassal tellyes praedicatio az özvegységnek sanyaru allapottyarol, Mellyben megtanulhattyak az özvegyek; kivel es miben bizhattyák magokat: És mit cselekedet az Ur Isten gyakorta azokban, és ma-is mit akar cselekedni, végére mehetnek... U. ott, 1644. (Egyetlen példánya a soproni ev. lyc. könyvtárában.)

Horányi, Memoria I. 386. l.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I. 326. l.