Kezdőlap

Keglevich Gábor (buzini gróf),

cs. kir. kamarás és val. belső titkos tanácsos, m. kir. főtárnokmester és a m. tudom. akadémia igazgató tagja, szül. 1784. szept. 19. Pesten; 1806-ban a helytartóságnál kezdett szolgálni. 1809. titoknokká, 1818. tanácsossá, 1821. kir. helytartóságba kebelezett tart. bizottság alelnökévé, 1824. csongrádmegyei főispáni helyettessé, 1828. Nógrádmegye főispánjává neveztetett ki; 1830-ban Budáról Bécsbe a cancelláriához került referendáriusnak, de 1831-ben már ismét Budára jött a helytartósághoz és egyszersmind koronaőrré választatván valóságos belső titkos tanácsos, 1832. a m. kir. udvari kamara alelnöke, 1836-ban valóságos elnöke, 1842-ben pedig főtárnokmester lett. A szent István-rend közép- és a pápai Krisztus-rend nagy keresztes vitéze. Meghalt 1854. jún. 16. Egres-Kátán (Pestm.)

Munkái:

Beszéd, melyet mélt. buzini gróf Keglevich Gábor., Csongrád vármegye fő ispányi hivatalhelytartója... 1825. Sz. Iván hava 13-ik napján Szeghvár helységében helytartói hivatala elfoglalása alkalmával mondott. Szeged. (Babarczy Imre beszédével együtt.)

Beszéd, melyet mélt. buzini gr. K. G. mint ns. Nógrád vármegyének főispánja, ugyanazon ns. megyénekf. eszt. mind-szent hava 8. Balassa-Gyarmaton tartott tisztválasztó széke alkalmával azon ns. megye státusaihoz és rendeihez intézett. Pest, 1828.

Arczképe: rézmetszet a Rajzolatok (1836. I. 52. sz.) és az Életképek (1846. I. 2. sz.) mellett; kőnyomat 1830. a bécsi lithogr. intézetből (a Ponori Thewrewk József Pantheonában) és Ehrenreich A.-tól 1834.

Gemeinnützige Blätter 1830. 19. sz., 1834. 3. sz.

P. Thewrewk József, Hongyülési Emlény, Pozsony, 1847. 32. l.

Nagy Iván, Magyarország Családai VI. 154., 159. l.

Ábrázolt Folyóirat 1848. 3. sz. arczk.

Petrik Bibliogr.

M. Nemzetségi Zsebkönyv I. 141. l. és gyászjelentés.