Kezdőlap

Kiss Ferencz (kis-sárosi),

ügyvéd, a m. tudom. akadémia levelező tagja, szül. 1791. decz. 8. Bécsben, hol atyja K. Gábor a hadi mérnöki testnél őrnagy, a Ferencz-csatornának építője, akkor tartózkodott; K. első nevelését Horvátországban nyerte; az alsóbb és felsőbb iskolákat Szegeden, Szabadkán és Győrött járta, Nagyváradon végezte. Azután letevén az ügyvédi vizsgálatot, a ferencz-csatornai s a bácsi bérlett jószágok kormányzásánál ülnökké lett, 1820-ban Zombor városának határkimérési biztosává neveztetett. Megszünvén 1828-ban a bácsi uradalmak bérlése, Budára költözött, hol a régiségek búvárlásának élt. A magyar tudományos akadémia 1839. november 23. levelező tagjai sorába választotta. 1852-59-ig a pesti egyetemen a régiség- és éremtannak helyettes tanára s Bács vármegye táblabirája volt. Meghalt 1859. júl. 25. Budán.

Czikkei a Tudománytárban (1838. Özönvízelőtti műtárgyak nyomai Magyarországon, 1839. Ó-Budán lelt szabályozó pénz-mérték, 1841. A magyar név eredete, Magyarok a mongolok közt, 1843. Némely hazánkban találtatott hun emlékek); az Akadémiai Értesítőben (1847. Hippona, egy rajzzal, 1850. Némely magyarországi régiségekről, 1854. Archaeologiai tárgyak ismertetése, Egy régi gyűrű ismertetése, Egy régi pecsétnyomó 1383 Szerémségből, hasonmással, 1855. Buda városának legrégibb pecsétje, 1856-57. Régészeti adalékok, Római emlékérmek, két táblával); az Archaeologiai Közleményekben (1859. A karikapénz mint fizetési és ékszer a történet előtti korban s annak szabályozott pénzrendszerre történt átmenetele s végre megszünése).

Munkái:

1. Die Zahl-und Schmuck-Ringgelder. Eine der vorhistorischen Goldsorten durch mehr als 150 vorhandene Stücke, deren stufenweiser Uebergang in normirtes Geld, durch einschlägige Münzen erwiesen. Nebst 3 Deppeltafeln mit 53 Abbildungen in Naturgrösse. Pest, 1844.

2. Einige Blicke in die räumliche Unendlichkeit des Weltalls während der Lufterscheinungen des 13. Nov. 1832. Ofen, 1849.

Ujabbkori Ismeretek Tára V. 86. l.

M. Tudom. Akadémiai Almanach 1863. 298. l.

Szinnyei Könyvészete.

Petrik Bibliogr. és gyászjelentés.