Kezdőlap

Kiss István,

építész, műegyetemi magántanár, szül. 1857-ben Kőrös-Ladányon (Békésm.); középiskolai tanulmányait a nagyváradi s budai főgymnasiumban és a budapesti IV. kerületi főreáliskolában, egyetemi éveit pedig mint ösztöndíjas és pályadíjjal kitüntetett hallgató 1875-től a kir. m. József-műegyetemen végezte. 1878-ban Német-, Franczia és Angolországban tett tanulmány-utazásokat és az építészi oklevelet (mely az első építészi oklevél volt hazánkban) 1880-ban nyerte el. Már műegyetemi évei alatt 1876-80-ig a budapesti IV. ker. főreáliskolánál, 1880-82-ig pedig a kir. József-műegyetemen mint tanársegéd működött. 1882-85-ig a vallás- és közoktatási miniszteriumtól nyert ösztöndíjjal külföldön tartózkodott. Ez alatt növendéke volt a Hansen Teofil báró mesteriskolájának a bécsi cs. kir. képző-művészeti akadémián; továbbá másfél évig ugyancsak Bécsben Schmidt Frigyes bárónak (a híres dom-építőnek) atelierjében volt alkalmazva a Stiftungshaus építésénél. Visszatérve külföldről a kir. József műegyetemen magántanári képesítést nyet és azóta ezen minőségben ott működik. Az országos m. gazdasági egyesület könyvkiadó vállalatának bizottsági tagja; a VIII. nemzetközi közegészségügyi és demographiai congressus szakosztályi titkára; a millennáris kiállítás történelmi főcsoportjának bizottsági tagja s az I. m. országos technikus congressuson az országos törvényszéki műszaki tanács életbeléptetésére vonatkozó javaslat előadója volt. A m. mérnök- és építész-egylet választmányának, egyleti tanácsának és könyvkiadó vállalata bizottságának tagja; a m. iparművészeti társulat és az országos közegészségügyi tanács rendkívüli tagja sat.

Több évig munkatársa volt az Építő-Ipar cz. műszaki hetilapnak, a Közteleknek (építészeti rovatát vezette); terjedelmesebb munkálatai a M. Mérnök- és Építész-Egylet Közlönyében és az Első Magyar Technikus Congressus irataiban.

Munkái:

1. A szent-margittai kő. Bpest. 1884.

2. Északnyugati Európa építészete. U. ott, 1885.

3. A ferde dongaboltozatok kőszerkezetei. U. ott, 1886. Hat tábla rajzzal. (Mind a három különnyomat a M. Mérnök- és Építészet-egylet Közlönyéből.)

Önéltrajzi adatok.