Kezdőlap

Kisfaludy Atala (kisfaludi),

költőnő, a Petőfi-társaság tagja, K. Mihály kapitány, vasvármegyei földbirtokos és Hanovszky Amália leánya, szül. 1836-ban Köttsén (Somogym.). Az előkelő műveltségű család és a Balaton-vidék természeti szépségeinek hatása alatt fejlődött K. szellemi élete; tanulmányai közt a költészetet rendkívül szerette. 1852-ben férjhez ment Szalay Károly ügyvéd jelenleg országgyűlési képviselőhöz, a kivel Kaposvárt lakik; három leányát (köztük a költőnő Szalay Fruzsinát) maga oktatta az összes ismeretekben. Szerepelni nem vágyott; házi körében és a költészetben leli legfőbb örömét. 1878-ban a Petőfi-társaság tagjai közé választotta.

Verselni egy nagy láz betegsége után kezdett, mikor éjjel-nappal Ariostót olvasta s ezen olvasmány hatása alatt írta első versét, mely a Hölgyfutárban (1858) jelent meg és azután egymást érték ezen lapban versei 1862-ig Atala névvel (csak 1876-ban kezdte családi nevét dolgozatai alá jegyezni); költeményeket írt még a Divatcsarnokba (1860), a Családi Körbe (1861-1862), az Alföldiek Segély-Albumába (1864), a Fővárosi Lapokba (1868., 1870-1877. költ. elb. rajzok), a Petőfi Társaság Lapjába (1878. elb.), a Vasárnapi Ujságba (1879), a Képes Családi Lapokba (1879., 1885), a Koszorúba (1879., 1881. rajzok).

Munái:

1. Atala költeményei. Pest, 1861.

2. Rajzok. Bpest, 1879. (Ism. Havi Szemle, Főv. L. 70., Ellenőr 186.)

2. Kisfaludy Atala összes költeményei. Kaposvár, 1880. (Ism. Főv. Lapok 288., Ellenőr 612. sz.).

1861. nov. 6. mint laptulajdonos, Szabó Richarddal együtt indította meg a Gyermekbarát cz. ifjúsági lapot, melyben kedélyes gyermekverseket közölt; a lap azonban már 1863. júl. 25. megszűnt.

Magyarország és a Nagyvilág 1878. 30. sz. arczk.

Fővárosi Lapok 1879. 288. sz. (Roboz István).

Koszorú VI. 1881. fénynyom. arczk.

Petrik Könyvészete.

Endrődi Sándor, Költők világa. Nagyvárad, 1887.

Faylné-Hentaller Mariska, A magyar írónőkről. Bpest, 1889. 87. l.

Kiszlingstein Könyvészete.

Ország-Világ 1891. 51. sz. arczk.

Pallas Nagy Lexikona X. 585. l. (Négyesy László).

Jókai 1894. 16. sz.

Turul 1896. (K.-család nemzetségrendje).