Kezdőlap

Kispál Mihály (sepsi-szentiványi),

előbbinek és Fronius Máriának fia; külföldön is volt egyetemen. Párbajban meglőtte ellenfelét,ezért elítélték; ezalatt azonban meghalt 1895. július 18. Marosvásárhelyt 33. évében.

Czikkei a Magyar Nyelvőrben (1885. Boncsok, 1886. A kisküküllei szójárás oe hangja), az Egyet. Philolog. Közlönyben (1887. Egy régi Magyar írónő: Ujfalvi Krisztina könyvtára, 1888. könyvism.); az erdélyi ev. ref. Névkönyvben (1896. A mező-csávási ref. egyház története).

Munkája: Az indó-európai gutturalis sorok fejlődése. Bpest, 1885.

Gyászjelentés.