Kezdőlap

Klein Mihály,

ág. ev. lelkész, szül. 1712. szept. 15. Merényben (Szepesm.), hol atyja lelkész volt; tanult bátyjával K. Bertalannal együtt Eperjesen és Pozsonyban; azután együtt mentek ki a jenai egyetemre, hol az 1733. téli félévre iratkoztak be. Hazájába visszatérve előbb Bártfán, azután Körmöczbányán, végre Pozsonyban volt lelkész. Meghalt 1782. márcz. 12. Pozsonyban. Tagja volt a berlini s jenai természetvizsgáló társaságnak.

Munkái:

1. Rechnungstabellen. Pressburg, 1751.

2. Katechetische Heils-Ordnung als eine Grundlage für Kinder, welche zum würdigen Genuss des heil. Abendmahls zubereitet, und darauf öffentlich confirmiret, oder eingesegnet werden, abgefasset von einem zu diesem Endzweck an Pfarrkindern arbeitenden Mit Knecht. Bresslau, 1752. (2. kiadás).

3. Ein in den Mühseligkeiten des menschlichen Lebens gesammelter Liederschatz. Pressburg, 1756.

4. Süsse Milch. U. ott, 1763.

5. Neu eingerichtetes ABC-Buch. U. ott, 1763.

6. Sammlung merkwürdigster Naturseltenheiten des Königreichs Ungarn. Pressburg und Leipzig, 1778. (Kézirati censurai példánya a budapesti egyetemi könyvtárban. Magyarra ford. Tanárky Mihály: Magyarország természeti ritkaságai. Pozsony és Pest, 1814. cz.)

Kéziratban: Ortographie der deutschen Sprache; Einige in der Mühseligkeit des menschlichen Lebens gesammelte Anfangsgünde der Erdbeschreibung für die ungarische Jugend.

Horányi, Memoria II. 358. l.

Ballus, Beschreibung der königl. Freistadt Pressburg und ihrer Umgebungen. Pressburg, 1822. 180. l.

Hanák János, Az állattan története és irodalma Magyarországon. Pest, 1849. 47. l.

Haan, Jena Hungarica 56. l.

Pesti Frigyes, A világtörténelem napjai. Pest, 1870. 330. l.

Petrik Bibliogr.