Kezdőlap

Klinger István,

theologiai doktor, rezsnyó-egyházmegyei áldozópap, a szent Háromságról nevezett siklósi czímzetes apát, szentszéki ülnök, egyetemi theologiai tanár, szül. 1831. decz. 24.; miséspappá 1854. decz. 24. szenteltetett föl; theologiai tanár volt Rozsnyón és a papnövendékek lelki igazgatója. 1870 óta a lelkipásztorkodás rendes tanára a budapesti egyetemen; 1888-89-ben az egyetem rektora volt.

Munkái:

1. A tudomány czéljáról és feladatáról. Beszéd, melylyel a budapesti egyetem rectori székét 1888. szept. 16. elfoglalta. Bpest, 1888. (Acta reg. scient. Universitatis Budapestinensis 1888-89. Fasc. I.)

2. Az ember természeti szabadságáról. Rectori beszéd 1889. máj. 13. U. ott, 1889. (Acta reg. scient. Universitatis Budapestinensis 1889-99. Fasc. I.)

Schematismus Rosnaviensis 1892. 74. l.