Kezdőlap

Kompolthy Tivadar,

nyomdatulajdonos és hirlapszerkesztő, szül. 1852. ápr. 19. Szomolnokon (Szepesm.) 18 éves korában Fiuméban a tengerésznövendékek sorába lépett. 1871. decz. 14. két társával elhagyta a magyar-osztrák Ivó nevő hajót, hogy megkezdhesse a porosz vitorlás tengerészeti manoeuvre tanulmányozását; az Iconia nevű német szövetségi briggen átvitorlázott Éjszak-Amerikába s egyideig New-Yorkban tartott állomást, majd később megfordult Dél-Amerikában és Afrika parjain. 1875-ben visszatért hazájába s azon év jún. 1-től 1876. márcz. 31-ig szerkesztette a Veszprémet. Ekkor újra tengerész lett; de már 1879-ben ismét visszajött, és egyideig szerkesztette a Váczi Közlönyt (1879. júl. 20-tól novemberig); azután Veszprémben telepedett le, szerkesztette a Veszprémet 1880. nov. 28-tól 1881. október végeig; ekkor alapította a Veszprémi Független Hirlapot, és szerkesztette 1881. novembertől, 1884-től saját Petőfi cz. nyomdájában nyomtatta a lapot, melyet azonban a nyomdával együtt 1897. decz. 31. eladott és lapjából lett a Veszprémvármegye cz. hirlap. Schreiber családi nevét 1871-ben változtatta Kompolthira.

Költeményeket, elbeszéléseket és utleírásokat írt a Hazánk és a Külföldbe (1882. Egy magyar tengerész utazásaiból), a Szatmárba (1876-1877. tárczaczikkek), a Vasárn. Ujságba (1874., költ., 1878. 39. sz. Yankee magyarok, költ, 1879-81. költ.), a Képes Családi Lapokba (1879. elb., 1880. költ.), a Havi Szemlébe (IV. 1879. Nők a köztársaságban), a Földrajzi Közleményekbe (1879. Uj-Guinea és népe), a Budapesti Hirlapba (1898. 290. szám Tengeri katasztrófák.)

Munkái:

1. Tengeren és szárazföldön. Nagyvárad, 1873. (Előbb az Erdély czímű lapban. Ismertette Figyelő 15. szám.)

2. Vészmadár. Regény a tengerészéletből. Currer Bell után ford. Debreczen, 1874. Három kötet.

3. Dalok a tengerről, Bpest, (1880.) (Ism. Hon 47. sz.)

4. Amerikában. Elbeszélések és rajzok az amerikai életből. Veszprém 1885.

Figyelő 1873. 15. szám

Gáspár Imre, Uj Nemzedék 338. l.

Petrik Könyvészete.

Kiszlingstein Könyvészete.

Ország-Világ 1890. 51. sz. arczk.

Századunk Névváltoztatásai 131. l.