Kezdőlap

Kopp Lajos,

bölcseleti doktor, főreáliskolai tanár, szül. 1860. decz. 14. Pesten, hol tanulmányait is végezte. Ezeknek befejezése után a tanári pályára lépett; 1883-90-ig a ferenczvárosi polgári és kereskedelmi iskolának, 1890 óta pedig a fő- és székvárosi VIII. kerületi főreáliskolának tanára.

Czikkei a Kath. Egyházi Közlönyben (1890. 3. sz. melléklete: Két érdekes régi magyar könyv: Maróthy György, Arithmetika. Lőcse, 1729., Onadi János, Practici Algorithmi enotemata methodica. 1693.); a Math. és Phys. Lapokban (192. Az invariansok elméletének alapjairól, 1894 Egy tétel a sokaságok elméletéről); a Pallas Nagy Lexikona mathematikai részének munkatársa volt.

Munkái:

1. A focusok és asymptoták a sphaericus kúpszeleten. Bpest, 1883. (Doktori értekezés.)

2. Régi magyar arithmetikák. U. ott, 1893. (Különnyomat a budapesti VIII. ker. főreáliskola Értesítőjéből.)

Kiszlingstein Könyvészete.

Pallas Nagy Lexikona X. 772. l. (Rados) és önéletrajzi adatok.