Kezdőlap

Kosics József,

r. kath. plébános, szül. 1788. okt. 9.; a szombathelyi egyházmegyében lelkészkedett; 1811. aug. 11. szentelték föl miséspappá s Felső-Szölnökön (Vasm.) volt plébános. Meghalt az 1860-as évek végén.

Czikke a Tudom. Gyűjteményben (1827. VI. Vannak-e Magyarországon vandalusok.)

Munkái:

1. Ode pro onomasi adm. rev. ac. spect. dni Adami Ivanóczy parochi Bellatinczensis, ac in districtus superioris alsó Lendvensis via archidiaconi dicata 1813. Sabariae. (Költem.)

2. Kratki Novuk Vogrszkoja Jezika. Grécz, 1833. (Szalay Imre, Magyar nyelvtudománya, Buda, 1833., vend nyelven, a vend ifjúság használatára, gyakorlásokkal és ki szótárral bővítve. Vas vármegye költségével.)

Tudom. Tár VI. 1835. 229. l. (Toldy Bibliogr.)

Pauer János, Az egyházi rend érdeme. Székesfejérvár, 1847. 489. l.

Schematismus Sabariensis 1866.

Perik Bibliogr.

M. Sion 1893. 852. l.