Kezdőlap

Kosztics Lázár,

országgyűlési képviselő volt 1872-75-ben.

Minadir cz. kötelménye Dömötör Pál ford. a Fővárosi Lapokban (1892.)

Munkája: Maksim Srnojevic. Tragedija u pet radnya. Ujvidék, 1866. (Srnojevics Maxim, tragédia öt felv.)

Kosztics lefordította szerbre Shakespere Romeo és Julia, Othelló, Lear és Hamlet cz. szinműveit, melyekből mutatványokat közölt a Serbskij Lyetopis cz. folyóirat.

Országgyűlési beszédei a Naplóban vannak.

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról.