Kezdőlap

Kovács János,

r. kath. plébános, szül. 1833. Vajszlón (Baranyam.); Góczán János, kisasszonyfai plébános gondnoksága alatt neveltetett; később fölvétetett a pécsi árvák intézetébe, honnét nyolcz év mulva a theologiai seminariumba vétetett fel; 1858. júl. 6. miséspappá szenteltetett fel; segédlelkész volt Abaligeten, Berkesden, Ráczpetrén, Szekcsőn, Himesházán és Bölcskén összesen 11 évig; utóbbi helyen főnöke elhalálozása után 1869. jún. 13. plébánosnak neveztetett ki, hol jelenleg is mint kerületi esperes működik.

Munkája: Szentbeszéd a szent-andrási kápolna fölszentelése alkalmából. Pécs, 1885.

Brüsztle Josephus. Recensio Universi Cleri Quinque-Ecclesiensis, Quinque-Ecclesiae. 1876. II. 555. l.

M. Sion 1892. 624. l.