Kezdőlap

Kovács József (horthi és rigyiczai),

ügyvéd és földbirtokos Rigyiczán (Bács-Bodrogm.); 1848-49-ben honvéd-huszártiszt volt. Meghalt 1889. decz. 19. Meranban 4. évében.

Czikkei a Kerti Gazdaságban (1860. Szőlőmivelési javítások, 1861. Felhívás a veneciai három szinű szőlőfaj megszerzése végett, Kirándulás a szőlőszet érdekében, Némely észrevétel az Izabella szőlőfajok iránt, Morillon panachée nem a Bunte Venetianerin, Levelezés Rigyiczáról, A kajszi tenyésztésről néhány szó, A Bács-Bodrog-Madarassi kertészet és fatenyésztésről, 1862. A levéltetük elleni bizonyos szer, A legjobb higtrágya, A némethoni gyümölcstermelésről, A rigyiczai káposzta), a Gazdasági Lapokban (1862. A szőlőkarók hasznáról), a Falusi Gazdában (1863. Utasítás a szükségbeni segítség iránt, A Benk Imre-féle selyemhernyó-állás felőli birálat, A heptakilon, nyilt levél Kubinyi Ferencz urhoz), a M. Kertészben (1863. A méhészetről), a Kertészetünkben (1863. Nyilvános köszönet Réső Ensel Kálmán urnak. Hazafias felszólítás az országutak melletti álléknak gondviseltetésük végett, Források feltalálása tovább nem titok, A gyümölcsfaültetés hasznáról.)

Pesti Napló 1889. 354. sz. (Nekr.) és gyászjelentés.