Kezdőlap

Kovács Pál,

Jézus-társasági áldozópap, szül. 1698. jan. 15. Nenyczén (?); nemes családból származott és 1713. decz. 23. Trencsénben lépett a rendbe; Nagyszombatban be sem végezte theologiai tanulmányait, hanem hittérítőnek ment Kelet-Indiába; azonban szüleinek kérésére onnét visszahívták és folytatta a theologiát. Rövid ideig Komáromban volt hitszónok és 1722-23. Kolozsvárt a rhetorika tanára. 1728-ban a rendből kilépett és Nagyváradon világi pap, majd kanonok lett és kir. tanácsosi czímet nyert.

Munkái:

1. Transylvaniae infelicitas origo. Claudiopoli, 1722.

2. Emericus Bebecus et Joannes Zapolius, Roxiae gubernatores a Ludovico I. Hungariae rege constituti, Honori... Neo doctorum cum in... academia Claudiopolitana suprema philosophiae laurea condecorarentur per... Anno 1723. m. Aug. U. ott, 1723. (Drama.)

Katona, Historia Critica XXXVIII. 872. l.

Fejér, Historia Academiae 42. l.

Stoeger, Scriptores 195. l.

Fasciculi Ecclesiastici 1842. II. 309. l.

De Backer-Sommervogel, Bibliothèque-Bibliogr. IV. 1205. h.