Kezdőlap

Kozma Andor (leveldi),

a Kisfaludy-társaság rendes tagja, K. Sándor királyi főügyész és nagy-lucsei Dóczi Reginának fia, született 1861. január 12-én Marczaliban (Somogym.); középiskoláit Pápán a ref. collegiumban, Felső-Lövőn, legnagyobbrészt a budapesti ág. ev. főgymnasiumban végezte. A budapesti egyetemen jogot végzett, azután a katonai évet szolgálta le, megszerezvén a tiszti rangot. 1885-ben az első magyar általános biztosítótársaság szolgálatába lépett, melynek most főtitkára. 1893-ban a Kisfaludy-társaság tagjává választotta s az 1894. közgyűlésen foglalt széket.

Irni igen korán kezdett; már mint IV., V. oszt. tanuló írt rigmusokat a ponyvára; mint főgymnasiumi tanulónak s jogásznak verses dolgozatait hozták a Borsszem Jankó, Magyarország és Nagyvilág, Vasárnapi Ujság (1881. Horatius I. 4., 1890. sat.), a Fővárosi Lapok (1889. Burns Senki, költ. ford.) és a Dunántuli Képes Naptár (1892. Olivér, elb.); a Pesti Hirlapba s az ebből kivált Budapesti Hirlapba tárczákat írt. A magyar paraszt cz. énekével 1890-ben megnyerte az akadémia Farkas-Raskó pályadíját; a Budapesti Szemle (költ. eredetiek és Lenau, Herwegh után), Nemzet (1890. 145. könyvism., 1891. 13. Az utazó Széchenyi István, 50., 330. könyvism., 337. Tóth Lőrincz, 1892. 63., 124., 149., 154. könyvism., 1893. 71. Herczeg Ferencz, 1894. 80. Kossuth Lajosnál, 55., 173., 339. sz. könyvism., 1897. 135. Fadrusz János); Pesti Hirlap, Borsszem Jankó s a Hét (1891. Csiky Gergely, 1896. Faragó sat.) rendes munkatársa, de más lapokba is dolgozik; költeményeken, vezérczikkeken, tárczákon kívül olykor beszélyeket is ír.

Munkái:

1. A tegnap és a ma. Költemények. Bpest, 1889. (Nagyrészt politikai és társadalmi verseket, szatirákat tartalmaz. Ism. 1888: Nemzet 351. Vasárnapi Ujság 52., Budapesti Hirlap 339., 346., Egyetértés 339. sz., Fővárosi Lapok 339. és 1889. 40. sz., Budap. Szemle LIX. sz., P. Napló 41. cz. Gyorsan három kiadást ért.)

2. Fehér kereszt. A «Fehér kereszt egyesület» javára 1891. február 13. a magyar királyi operaházban rendezett díszelőadás alkalmával szavalta Jászai Mari asszony. Ugyanott. (Költemény.)

3. Egérczinczogás. U. ott, 1892. (Az Én Ujságom Gyermekszinháza 5.)

4. Karácsonyi álom. U. ott, 1892. (Az Én Ujságom Gyermekszinháza 7.)

5. Próza. U. ott, 1893. (Ism. Nemzet 6. sz. Élet 110. l.)

6. Versek. U. ott, 1893 (Ism. 1892: Főv. Lapok 340., Hét 49., Budapesti Hirlap 339., Vasárnapi Ujság 50., Nyiregyházi Hirlap 37. sz., 1893: Budapesti Szemle LXXIII., Nemzet 6-ik sz.)

7. Korképek. U. ott, 1893. (Olcsó Könyvtár 310. sz.)

8. Gyermekálmok. Képeskönyv. U. ott, 1894.

9. Bohóc világ. U. ott, 1894.

10. Az uj Kócos Peti. U. ott, 1894.

11. Humoros historiák. U. ott, 1896. (Athenaeum Olvasó Tára VI. 11. Ism. Vasárnapi Ujság 1895. 51. sz., Pesti Hirlap 323. M. Szemle 49., Politikai Heti Szemle 49., A Hét 48. sz., M. Nyelvőr 1896. 77. l., M. Hirlap 1898. 79., Egytértés 120. sz.)

12. Prolog. Szini költemény a budapesti Vígszinház megnyitására. U. ott, 1896.

13. Szatirák. U. ott, 1898. (Ism. Vasárnapi Ujság 1897. 51. sz., M. Hirlap 343., Egyetértés 336., Országos Hirlap 19., M. Ujság 349., Vasárnapi Lapok 37. szám, Kath. Szemle 1899.)

14. Vig elbeszélések. U. ott, 1898. (M. Könyvtár 47.)

15. A szabadság ünnepére. Szini költemény 3 képben. U. ott, 1898. (Olcsó Könyvtár 1063-64. A vigszinházban 1898. márcz. 15. került szinre.)

16. Arany László. Emlékbeszéd. U. ott, 1898. (Olcsó Könyvtár).

Álnevei: Andronicus (vasárnapi tárczák a Nemzetben) és Koboz (a Pesti Hirlapban 1893 óta minden vasárnap A hétről cz. verses krónika.)

Akadémiai Értesítő 1890. 240. l.

M. Könyvészet 1892-1895., 1897.

Dunántúli Képes Napár 1892. 40., 81., 83. l. arczk.

Pesti Hirlap 1893. 13. sz.

Biztosítás 1893. 2. sz. arczk.

M. Irók és Művészek. Bpest, 1894. arczk.

Pallas Nagy Lexikona X. 858. l. (Négyesy László).

Nemzet 1896. 37. sz.

M. Szalon 1896. 191.

Rudolf Emlék-Album, Bpest, 1897. arczk.

Vasárnapi Ujság 1897. 23. sz. arczk., 1898. 13. sz.

Corvina 1898. 15. sz.