Kezdőlap

Königsacker József gróf,

kegyestanítórendi áldozópap és tanár, K. József gróf és Thavonat Polyxena Anna bárónő legifjabb fia, szül. 1733. decz. 17. Bécsben. 1751-ben Privigyén lépett a rendbe; midőn Mária Terézia azon évben Pestre jött, a tiszteletére rendezett ünnepélyek egyikén K. piarista tanárjelölt bölcseleti vitatkozásával lépett föl. Miután a mennyiségtanban, a görög és zsidó nyelvben kiképezte magát, Rómába küldetett. A firenczei, pisai és római egyetemekről visszatérve, 4 évig hirdette a pesti gymnasiumban Leibniz és Wolf philosophiáját és a mellett új methodus szerint készült mathematikai munkáival is igyekezett a hazai gymnasiumoknak használni. Pestről Bécsbe küldetett a kamarai tudományok tanulása végett, melyeket Szenczen több évig mint rector és protector tanított. 1782-85-ig volt házfőnök Selmeczbányán, Váczon és Pesten, hol 1783. rector lett, és 1785-1790-ig rendtartományi főnök. Az ő kormányzása idejében mentek végbe a II. József rendeletei folytán szükségessé vált újítások. Meghalt 1797. ápr. 5. mellvízkórban. Pest városa érdemeinek elismeréséül ingyen díszsírhelyet jelölt ki számára a belvárosi templom kriptájában.

Munkái:

1. Scriptura duplex (Doppia) sive scientia rations ita ducendi ut emolumenti aut detrimenti ex quocunque negotio cum ex toto, tum ex qualibet ejus pate provenientis quantitas distincte et accurate determinetur. Scientiam efficit ac latino sermone donatam patriae exemplo illustravit. Pestini, 1789.

2. Compendia arithmetica minus apud nos vulgata methodo scientifica proposuit et ad partium nostrarum usum accomodavit; modum facilem terminos in proportione simplici ordinandi eundemque in composita retinendi ostendit. Notionem concatenationis genuinam catenatique exempli a non catenato discrimen ad quae in institutionibus arithmeticis pro gymnasiis Hungariae a. 1783. editis non satis advertitur demonstavit. U. ott, 1794.

3. Appendix quam compendiis arithmeticis anno 1794 vulgatis adnexit... Ubi tertia methodus resolvendi exempla ad regulam quinque pertinentia, quam institutiones arithmeticae ad usum gymnasiorum Hungariae a. 1783. editae continent, perficitur, demonstratur, lege de terminis sibi subscriptis invicem transponendis munitur: quo in casu et quo sensu brevitate ab ordinaria methodo differe dici possit, ostenditur; ratio denique adfertur, cur eam in arithmethica tironi tradere minus consultum videatur. Simul rationum inter se directarum universarum signa demonstrantur. U. ott, 1795. Tábla rajzzal.

Horányi, Scriptores Piarum Scholarum II. 210. l.

Catalogus Bibl. Franc. com. Széchényi I. 607. l.

Wursbach, Biogr. Lexikon. Wien, 1864. XII. 220.

Szinnyei Könyvészete.

Figyelő VII. 1879. 230. l. (Csaplár B.)

Takáts Sándor, A budapesti piarista kollégium története. Bpest, 1895. 190., 293., 319., 320. l. (Tudósítvány.)