Kezdőlap

Kőszeghy László (remetei),

csanádi püspök, szül. 1745. jún. 25. Szegeden; Budán végezve a bölcseletet, 1765. okt. 18. a Jézus-társaságába lépett. 1773-ban a rend feloszlatása után Pécsett a szónoklati s költészeti osztályban tanított. Miután a theologiai tanulmányait elvégezte, miséspappá szentelték föl. 1779-ben csanádi kanonok, 1785. püspök-helyettes, 1798. nagy-prépost, 1800. decz. 12. csanádi püspök lett. Meghalt 1828. jan. 4. Temesvárt.

Munkái:

1. Lessus funebris magni ecclesiarum antistitis Georgii Klimo. Graecii, 1777.

2. Applausus, quum... dominus Emericus Christovics ritu solemni praesul inauguratus Csanadiensi ecclesiae praeficeretur, ab... concinnatus a. 1777. U. ott.

3. Oratio funebris ad solennes exequias... Emerici Christovics episcopi Csanadiensis ... in cathedrali ecclesia Csanadiensi celebratas die 21. Jamiarii anno 1799. Temesvarini.

4. Sermo per eam occasionem, qua gremiale dioecesis Csanadiensis seminarium in aedes olim iesuiticas Temesvarini introductum fuit, habitus 17. Novembr. 1806. U. ott,

5. Epistola pastoralis ad clerum Csanadiensem. Szegedini, 1806.

6. Homilia... episcopi Csanadiensis per occasionem visitationis canonicae habita, ac per Georgium Stocker ... germanice reddita. Temesvarini. 1811. (Latin és német szöveg.)

Olajfestésű arczképe Dessewffy Sándor csanádi püspök képtárában van.

Tudományos Gyűjtemény 1828. I. 124. l.

Stoeger, Scriptores 190. l.

Gams, Series Episcoporum. Ratisbonae, 1873. 371. l.

Brüsztle, Recensio I. 102. lap.

Petrik Bibliogr.

M. Sion 1872. 636., 1892. 624. l.

Schematismus Csanadiensis 1892. 20. lap.

Alkotmány 1897. 73. sz.