Kezdőlap

Kunics Ferencz,

bölcseleti és theologiai doktor, a Jézus-társaság szerzetes papja, született 1697. aug. 8. Német-Cziklinben (Vasm.) nemes szülőktől; 17 éves korában lépett a rendbe; bölcseletet Bécsben, a hittudományt Gráczban hallgatta s mind a két tudományból doktori oklevelet nyert. Tanár volt Kolozsvárt 1730-1731., Nagyszombatban 1733-1737., Kassán 1738-41.; ugyanott rector volt 1741. nov. 23-tól, Budán 1745. márcz. 14-től, Nagyszombatban 1748. jún. 23-tól, Egerben 1751. nov. 11-től, ismét Nagyszombatban 1755. febr. 13-tól, Kassán 1759. júl. 8-tól 1761. máj. 11-ig; 1762-ben is ott tartózkodott. Mint a rend rectora két házat (Budán és Egerben) emelt a tudományoknak. Beutazta Olaszországot és Rómában jelen volt Centurionus Alajos szerzetfőnök megválasztásánál. Nyugalomba lépvén, könyvtárnoki hivatalt viselt Sopronban, hol 1763. okt. 26. meghalt. Életében buzgó pártfogója s ápolója volt a magyar nyelvnek.

Munkái:

1. Compendium historicum de praecipuis quatour monarchiis. Honoribus ... liberi baronis Caroli Sigrai, dum ... promotore ... prima aa. II. & philos. laurea insignaretur a neobaccalaureis condiscipulis dicatum anno 1732. Tyrnaviae.

2. Epistolae rerum sacrae et profanae. U. ott, 1732.

3. Monumentum gratitudinis res gestas virorum, quorum singulari beneficio stat, aut ornatur universitas Tyrnaviensis brevi narratione exhibens. U. ott, 1738.

4. Compendium historicum de regnis et aliis orbis provinciis. U. ott, 1733.

5. D. Hieronimi Stridoniensis epistolae selectae ... Cassoviae, 1739.

6. Regulae juris canonici auditoribus oblatae ... U. ott, 1741.

7. Szedecziás, Keserves játék, melyet magyar nyelven szerzett. Kassa, 1753. (Granelli Giovanni jezsuita drámájának fordítása. Ism. Figyelő XIV. 1883., XIX. 1885. és Egyetemes Philol. Közlöny 1891. 1042. l. Előadatott Egerben, midőn K. ottan rector volt; eredeti kézirata a budapesti egyetemi könyvtárban.)

A Dacia Siculica nem az ő, hanem Szilacsek Pál munkája. (L. Stoeger, Scriptores 356. 1.) Nevét Kunits és Kunichnak is írták.

Catalogus Societatis Jesu 1730-1764.

Horányi, Memoria II. 447. l.

Katona, Historia Critica XXXVIII. 310. l.

Fasciculi Ecclesiastici 1842. II. 137., 310. l.

Stoeger, Scriptores 198. l.

Ferenczy és Danielik, Magyar Irók I. 291., II. 170. l.

Pauler Tivadar, Egyetemünk rectorai és cancellárjai. Pest, 1856. 16. l.

Toldy Ferencz. M. Költészet története 318., 319. l.

Archiv des Vereins für siebenbürgische Landeskunde. Hermannstadt, 1873. XI. 205. l.

Ifj. Szinnyei József, Irodalmunk története 1711-1772. Bpest, 1876. 112. l.

Petrik Bibliogr.

De Backer-Sommervogel, Bibliothèque-Bibliogr. IV. 1276. h.