Kezdőlap

Kyss Sándor,

magyarországi származású lovag, Pest, Vas, Sopron és Fehér megyék táblabirája, tápió-sápi (Pestm.) birtokos.

Munkái:

1. Elementare universale totius generis humani alphabetum, logometria, orthographia, logosophia, scriptura item diplomatica et currens, in perpetuis legibus naturae fundata. Algemeines Elementar-Alphabet ... Inveni et elaboravit. Pesthini, 1813.

2. Ad literatos orbis. Végén: Dedi in domo mea curiali in possessione Tápió-Sáp prope Pestinum situ. Anno Domini 1817. die 20. Maji. Nyomt. hely. n. 4rét két hasábos 3 levél.

Kézirati munkája: Organia sermonis et scripturae universalis. A 1817, 4rét 382 lap és A. 1818. 4rét 419. lap (a m. n. múzeum kézirati osztályában.)

M. Kurir 1829. I. 4. sz.

Petrik Bibliogr.