Kezdőlap

Lászi Vilmos,

szinigazgató volt évek során, jó komikus és operett-énekes; a vidéki szinész-társaságok kedvelt alakja; 1857. máj. 1. lépett fel először Latabár társulatánál; Kassán sok évet töltött; Győrött 1858-60. és 1871-75-ben szerepelt; a 70-es években mint igazgató működött a vidéken; Győrben 1875-ig és Kassán 1875-78-ig. Később nyugalomba vonult; azóta élő halott volt, szinművésznő neje Kövessy Etelka ápolta s gyermekeit nevelte. Meghalt 1891. júl. 13. Budapesten 53 éves korában és a budai németvölgyi temetőbe kísérték szinésztársai, hol végső kivánságához képest a sírnál Németh János és Kiss Mihály a budai szinkör tagjai elénekelték a «kalapom szememre vágom» kettőst és Lukácsy Sándor a szinészegyesület alelnöke tartott fölötte bucsúbeszédet.

Szinművei, melyeket fordított és magyar szinre alkalmazott, Kassán előadatásuk szerint: Langer, Elsikkasztott és ime megkerült, vígj. 1 felv. (először adatott 1863. febr. 6.); Berle Alajos, A mostani czipész-inasok, népszinmű 3 felv., zenéje Stenzel Ferencztől (előszőr 1865. nov. 5.); Megerle J., Az asperni kém, népeis szinmű 3 szakaszban (először nov. 12.); Fels R. és Schmitzer A., Az utolsó zsidó vagy a polgári házasság, korszerű jellemrajz 5 szak. (1868. nov. 15.); Kaiser Frigyes, Uj Jeruzsálem, korszerű jellemrajz 3 szak., zenéje Milöckertől (nov. 29.); Berg O. F., A plébános szakácsnéja, legujabb életkép 4 szak., zenéje Brandtól (először 1868. decz. 5.); Belly György, Herkules vagy a két igazgató, bohózat 1 felv. (1869. febr. 8.); Bittner, Egy könnyelmű leány, életkép 3 szak., zenéje Hopp g. (febr. 21.); Holtei Károly, A gyöngysor, szinmű 2 szak., zenéje Müller Adolftól (ápr. 22.); Girardin és Delacour, Reggel négy órakor, vígj. 1 felv. (1877. ápr. 1.) Benkő még két szinművét említi: Asperni kém és Farsangi fánk cz.

Nevét Lászynak is írták.

Lenhardt E., A magyar szinészet országos Névtára. Vácz, 1872. 65., 1873. 51., 53. l. arczk.

Benkő Kálmán. M. Szinvilág 40., 59. l.

Szinészek Lapja 1891. 28. sz.

Szinészeti Közlöny 1891. 20. sz.

Vasárnapi Ujság 1891. 29. sz. (Nekr.), egykorú kassai szinlapok és gyászjelentés.