Kezdőlap

László Elek,

orvos-sebészdoktor és szülész, szül. 1841. jún. 16. Pápán (Veszprémm.), hol atyja L. Jónás ág. ev. lelkész volt; gymnasiumi tanulmányait a pápai ev. ref. főiskolában, a felsőbb osztályokat a soproni ágost. ev. collegiumban végezte, mire 1860-ban a pesti egyetem orvostan hallgatója volt 1865-ig, mikor a bécsi egyetemet látogatta; honnét 1856. visszatérve, Pesten a szent Róchus-kórházban Lumnitzer Sándor főorvos osztályán segédkezett. 1869-ben Orosházán telepedett le mint községi orvos; 1872 óta Békésmegye tiszteletbeli főorvosa és takarékpénztári alelnök.

Czikkei a Gyógyászatban (1863. A különböző gyógyrendszerek bírálata, 1864. Tápszereinkről, Egy hang a pokolvar ügyében, Fürdői levél Marienbadból, 1865. A nemzés titka, Fürdői levél Ragatzból, A Pfäfersi tébolyda, 1866. A savó gyógymód Svájczban, 1867. A cholera körül szerzett tapasztalatok, 1881. A vörhenyjárvány Orosházán); a Vasárnapi Ujságban (1865. Tápszereink); az Egészségben (1888. A fejkosz); egészségügyi jelentéseket is közölt Orosházáról a Közegészségügyi Kalauzban; az Orosházi Közlönyben, Orosházi Ujságban, Békésben, Békésmegyei Lapokban és az Egyetértésben ismertető társadalmi s közegészségi czikkeket közölt (1878-93. A roncsoló toroklob, A kanyaró, A vörheny, A fejkosz, A cholera, A fertőtlenítésről sat.).

Munkái:

1. Figyelmeztetés a szülőkhöz. Orosháza, 1881.

2. Utirajzok a felvidékről (1880. U. ott, 1882.

3. A cholera. Felolvasás. U. ott, 1893.

4. Kossuth Lajos. U. ott, 1895. (Felolvasás.)

5. Emlékbeszéd az orosházi takarékpénztár 1897. márcz. 7. tartott 25. közgyűlésén Singer Henrik arczképének leleplezése alkalmával. U. ott, 1897.

6. A gyermek-ápolás és gyermekhalandóság. Gyula, 1898. (Az Egészségben is megjelent.)

7. Orosháza közegészségi viszonyai 1869-96-ig. Gyoma, 1898.

Emlékbeszédei Dr. Perger József, Dr. Chrenka Dániel fölött és röpirtai: A váltóláz, A cholera, A roncsoló toroklob, A vörheny cz. szintén megjelentek és a nép közt osztattak szét.

Veres József. Orosháza történeti és statisztikai adatok alapján. Orosháza, 1886. 189. l.

Békésmegyei Közlöny 1899. 20. sz. és önéletrajzi adatok.