Kezdőlap

Lázár György,

jogi doktor, kir. tanácsos, városi tanácsos és helyettes polgármester, szül. 1851. ápr. 7. Szegeden; középiskoláit szülővárosában végezvén, 1869-ben a pesti egyetem jogi karánál iratkozott be; 1874-ben jogi doktorrá avatták, 1875-ben pedig ügyvédi oklevelet nyert és szülővárosában telepedett le, hol egyúttal az ügyvédi kamara ügyésze lett és társadalmilag is élénk tevékenységet fejtett ki. Elnöke lett a torna-egyesületnek, a Nimrod vadász-társulatnak sat. 1883-ban Szeged város tiszti főügyészének és 1891. nov. 25. tanácsosnak és egyúttal helyettes polgármesternek választatott meg. A város iskolai s más közművelődési ügyeinek előadója volt. 1892-ben megalkotta a Dugonics-társaságot, melynek elnöke. 1896-ban királyi tanácsos lett; 1898. február 15. pedig Szeged város I.-ső kerületének országgyűlési képviselőjévé választották.

A szegedi hirlapokban is több alkalmi czikket írt, társadalmi és kulturális érdekűeket, de ezek többnyire névtelenül jelentek meg.

Munkái:

1. Emlékirat a szegedi egyetem ügyében. Szeged, 1894.

2. Ünnepi beszéd Szeged város köztörvényhatósági bizottságának 1896. máj. 11. a magyar állam ezeréves fennállásának emlékére tartott közgyűlésen, tartotta ... U. ott, 1896.

3. Ünnepi beszéd, a magyar állam ezeréves fennállásának emlékére Szeged város területén létesített közintézmények 1896. szept. 6. rendezett felavatási ünnepén, tartotta ... U. ott, 1896.

4. Ünnepi beszéd, melyet az 1848. évi törvények szentesítésének évfordulóján 1898. ápril 11-én Szeged város közönségének rendkívüli közgyűlésén tartott.

A m. n. muzeumi könyvtár példányairól és Reizner János szives közlése.