Kezdőlap

Lehotzky András (lehotkai, magyarosítva kis-rákói és bisztricskai),

kerületi táblai biró, L. Dániel, ügyvéd s országgyűlési követ és Mikos Mihály pozsonyi tanácsos leányának fia, szül. 1741. szept. 15. Pozsonyban; tanulmányait végezve, előbb Pesten, utóbb Nagyszombatban ügyvéd volt; 1782-ben a pesti kir. táblánál mint a szegények ügyvédje működött. 1790-ben II. József császár a nagyszombati kerületi táblához nevezte ki birónak; több megye táblabirája volt. Meghalt 1813. ápr. 23. Pozsonyban.

Munkái:

1. Stemmatographia nobilium familiarum regni Hungariae; praemissa est series chronologica quatour statuum et ordinum e diplomatibus eruta. Posonii, 1796-98. Két rész. (I. I. regni Hungariae et partium eidem adnexarum quator status et ordines, serie chronologica, e diplomatibus deducti, et historico-politicis notationibus illustrati. II. I. regni Hungariae et partium eidem annexarum statuum et ordinum seu nobilium familiarum stemmatographia intersertis accessorie notationibus de antiquis populis Hungariae oras incolentibus. Ezen rész 2. sectiója 267-470. 1. igen ritka. A munkát L. saját költségén és néhány nemes egyén támogatásával adta ki)

2. Index scriptorum publico-politico juridicorum. Secunda hac editione auctus atque emendatus. U. ott, 1803. (Az 1. kiadás a Kubinyi Sándor, Enchiridon ... Posonii, 1798. cz. munkájának függelékeül jelent meg.)

Index cz. munkájában L. önéletrajzában még két kiadott művéről emlékezik meg ekképpen: Parente pro contestanda aliqua gratitudine ejusdem Biographiam 1785 an. elaboravit, cum descriptione etiam aliorum celebrium ex Comitatu Turocziensi oriundorum virorum, quam expensis suis ad Horváth. Bibliothecam Juris consultorum Hungaricorum excudi fecit cum Epitaphio Parenti in Crypta renovata posito. Idem fecit Extractum Legum Hungariae ex Corpore Juris.

Kéziratai a m. n. múzeumban: Elenchus diplomaticus familias Batthyány, Bory etc. concernens, ívrét 161-198. 1.; Ellenchus archivi Nadasdiany ívr. 16. 1.; Elenchus diplomatum, arcis veteris Budae & Comaromium bonaque eorsum pertinentia ab a. 1149. usque 1762. ívr. 16 lap; Elenchus literarius diplomaticus familias Horváth, Medgyesy, Patyi et Szilvágyi respitientium, ívr. 141-160. L.; Elenchus literarum familiae cromitum Nadasdy ab a. 1220. usque 1744. ívr. 46 lap; Elenchus diplomaticus litterarum familias Niczky, Patyi & Rimanóczy concernentium, ívr. 18 lap; Notationes diplomaticae civitatem Sabariensem ab a. 1407. usque 1753 concermentes, í1vr. 13 lap; Notationes hist.-dipl.-genealogicae, res hungaricas concernentes, et ex parte ad Stemmatographiam ejusdem pertinentes, ívr. 30 lap; Notationes, jura familiarum Castiglioni, Eötvös, Patyi, Rhédei, Siklosy & Széchy respicientes 1756. ívr. 57-118. 1.; Index nominalis et realis scriptorum Hungariae universalis, 4rét 372 lap; Notationes diplomaticae civitatem Nitriam concernentes a. 1248-1754 4rét 51 lap; Magyar Könyvtár, vagy is: a magyar haza Bibliothekája. Pozsony, 1804. 4rét 279 lap; Supplementa ad Indicem Scriptorum a. 1805. addita, 8-rét 25 lap; Selecta epitaphia et notabiliores inscriptiones potissimum Hungarorum. Posonii, 1805. 4-rét két kötet; Stemmatographia nobilium familiarum Hungariae Pars III. ívrét 448 lap; Kovachich József Miklós születési és névnapjára 1807. 4-rét 7 lap; Epistola ad M. G. Kovachich, Posonii 1806. ápr. 20.

Allg. Literatur Zeitung 1803. Erg. Bl. 128. sz., 1804. 109. sz. és 631. l.

Gemeinnützige Blätter 1813. 36. szám.

Katona, Historia Critica XLI. 608. l.

Ballus, Paul, Beschreibung der kőnigi. Freistadt Pressburg. Pressburg, 1822. 172. l.

Nagy Iván, Magyarország Családai VII. 79., 82. l.

Petrik Bibliogr.