Kezdőlap

Liesganig József,

Jézus-társasági áldozópap, szül. 1719. febr. 12. Gráczban; 1834. október 23-án lépett a rendbe; 1742. a mathematika segédtanára volt Gráczban; 1744. a rhetorika tanára Linzben, 1749. német hitszónok Komáromban, 1751. a mennyiségtan tanára Kassán; azután 1753-ig ugyanaz a bécsi főiskolában; végre a bécsi csillagvizsgáló igazgatója 1756-tól a rend feloszlatásaig 1773-ig; ezután császári kormányzótanácsos keleti Galicziában és az út- és hídépítészet felügyelője a lengyel-osztrák tartományokban. Legfontosabb az Ausztriában és Magyarországon eszközölt fokmérése; itt a nagy római sáncz közelében mért egy 4091·45 és Szeged táján Kis-Telek mellett egy 2778·73 bécsi öl hosszu háromszögelési alapot. A magyar fokmérés eredménye, hogy 45° 47' szélesség alatt a meridiánfok hossza 56,881 toise. Meghalt 1799. márcz. 4. Lembergben.

Munkái:

1. Tabulae memoriales arithmeticae, geometriae, trigonometriae et arithmetricae civilis et militaris. Viennae, 1754.

2. Dimensio graduum meridiani Viennensis et Hungarici. Augg. jussu et auspiciis peracta cum Tab. X. U. ott, 1770.

Még három munkája s hat czikke van, melyek mind külföldön jelentek meg. A londoni Philosophical Transactionban is van egy dolgozata (1768. A short account of the mesurement et three degrees of latitude under the meridian of Vienna).

Annalen der Literatur. Wien, 1810. IV. 141. l.

Szinnyei Könyvészete.

Allg. Deutsche Biographie. Leipzig, 1883. XVII. 637. l.

Pallas Nagy Lexikona XI. 508. l. (Kövesligethy Radó).