Kezdőlap

Lihan Paulin,

kegyestanítórendi áldozópap és tanár, szül. 1724. márcz. 15. (keresztelés ideje) Polonkán (Gömörm.); 1743. okt. 21. lépett a rendbe Nagy-Károlyban; 1752. máj. 23-án miséspappá szenteltetett fel Nyitrán; 1746-47. Debreczenben tanított, 1748. bölcseletet hallgatott Váczon, 1749. Debreczenben; 1750. tanított Nyitrán, 171-53. hittanhallgató volt ugyanott; tanár volt 1754-59. Nyitrán, 1760-61. Nagy-Károlyban, hol bölcseletet tanított és az iskola praefectusa volt; theologiai tanár volt 1762-ben Debreczenben, 1763-66. Nyitrán, 1767-1769. ugyanott a ház másodfőnöke és a canonjog tanára; házfőnök volt 1770-1774. Privigyén, 1775-78. Breznán, 1779-81. Nyitrán, 1782-88-ig Trencsénben; 1789-ben a Mottesiczky fiúkat tanítja Pesten, 1790-ben Nyitrán spiritualis, 1791-96. Pesten kormánytanácsos és titkár, 1797-től Privigyén ex-provincialis és novitius-mester. Meghalt 1803. máj. 23. Privigyén.

Munkája: Oratio de laudibus excell. ill. ac rev. dni Emerici e comitibus Eszterhazy de Galantha, episcopi Nitriensis ... dicta cum triduo in arce et ecclesia cathedrali Nittriensi ...justa funebria peragerentur. Die 31. Decembris, 1763. Hely n. (Exuviae ... Dni Emerici e com. Eszterhazy ... Strigonii, 1763. cz. gyűjteményes munkában szintén megjelent; kézirata a m. nemz. múzeumban).

Kéziratban: Institutiones physicae generalis a nativitate B. V. Anno 1761. Tom. III. De corporibus in universum atque attributis corporum generalibus, 4rét 116 levél, 4 festett táblázattal; Loci theologici calamo excerpti per Andr. Dugonics Nitriae 1763. 4rét 150 lap.

Horányi, Scriptores Scholarum Piarum II. 283. l.

Katona. Historia Critica XLI. 609. l.

Figyelő VII. 224., VIII. 381. l. (Csaplár B.)

Petrik Bibliogr. I. 731. l. és a piarista rendház jegyzőkönyvéből (Rulla.)