Kezdőlap

Linhart György,

gazdasági intézeti tanár, szül. 1844. jún. 16. Budapesten, hol középiskolai tanulmányait befejezvén, egy évi gazdasági gyakorlat után a magyar-óvári felsőbb gazdasági tanintézetet végezte; azután három évig a hallei, majd a strassburgi egyetemen a természettudományi előadásokat hallgatta s főleg de Barry és Kühn laboratoriumában dolgozott. Időközben a gazdasági gyakorlatban is működött, még pedig mint segéd Albrecht főherczeg béllyei uradalmában, s mint tiszttató Helena Pavlovna orosz nagyherczegnő kis-oroszországi birtokán. 1874. okt. 1. óta a magyar-óvári gazdasági akadéma rendes tanára. 1898. nov. 4. megkapta a Ferencz József-rend lovagkeresztjét.

Irodalmi munkásságot leginkább a phytopathologia terén fejtett ki. Czikkei a Természettudományi Közlönyben (1878. Magyarország szárított gombái, 1876. A kártékony rovarok kérdéséhez, Cserháti Sándorral együtt); a Gyümölcsészeti és Konyhakertészeti Füzetekben (1881. A gyümölcsfák állati és növényi ellenségei, ábrákkal); a M. Nemzetben (1900. 157. sz. A répamag értékének megítéléséről, a Kisérletügyi Közlemények legujabb füzetéből.)

Munkái:

1. A szőlőpenész (Oidum Tuckeri). Bpest, 1881.

2. Magyarország gombái. Cent. I-V. Magyar-Óvár 1882-87. (Mely több új fajt tartalmaz, magyarul, latinul és németül magyarázó szöveggel és számos rajzzal).

3. Vetőmag-csávázási kisérletek. U. ott, 1885. Kőnyomat.

4. Vetőmag-csávázási kisérletek. Bolti csávák. A porüszög. U. ott, 1889. Kőnyomat.

5. A dohány mozaikbetegsége. U. ott, 1890. Kőnyomat.

6. A m.-óvári állami vetőmagvizsgáló állomás 1878-1889. évig terjedő működésének összeállítása. U. ott, 1890.

7. A Jensen-féle porüszög elleni védekezés módja. U. ott, 1891. Kőnyom.

8. A Black-rot néven ismert szőlőbetegség tanulmányozása végett 1891-ben Francziaországba kiküldött megbizottak Jelentései. Budapest, 1891.

9. A szőlő Black-rot betegsége. U. ott, 1892. Kőny.

10. A szőlő peronoszpóra betegsége. M.-Óvár, 1895.

11. Szőlőbetegségek. U. ott, 1895. Nyolcz szines táblával és 85 szövegrajzzal.

12. A gabonafélék üszög- és rozsdabetegségei, különös tekintettel a védekezésre. Budapest, 1896. Kőny.

13. Ujabb tapasztalatok a gabonarozsdáról. U. ott, 1898. (Különny. a Természettud. Közlönyből).

Pallas Nagy Lexikona XI. 535. 1. (Balás Árpád), XVIII. 159. l.

M. Könyvészet 1896.

Balás Árpád, Magyarország mezőgazdasági szakoktatási intézményei. Magyar-Óvár, 1897. 228. l.