Kezdőlap

Lippai János,

Jézus-társasági áldozópap, L. György esztergomi érsek testvéröcscse, szül. 1606. nov. 1. Pozsonyban; a bécsi cs. nevelőintézetben nyerte első kiképeztetését. 1624-ben jezsuita lett. A széptudományokban oly szép előmenetelt tanusított, hogy a gráczi s bécsi egyetemeken a keleti nyelvek tanításával bízták meg. 1643-ban az avatottak közé soroztatott és a győri collegiumot igazgatta; első volt, a ki Trencsénben társait hat évig kormányozta. A bécsi növendékpapságnak és a nagyszombati nemes ifjaknak több évig volt vezére. Ungvárról, hol 3 évig volt előljáró, testvére L. György kieszközölte előljáróinál, hogy hátralévő napjait udvarában tölthesse. Miután 1666-ban testvére meghalt, két évi távollét után ismét fölkereste rendtársait és Trencsénbe vonult nyugalomba; de még azon év jún. 2. meghalt, a trencséni hévvizen.

Munkái:

1. Calendarium Oeconomicum Perpetuum, Az az Esztergomi Érsek Urunk ő Nagysága Posoni Gondviselőjének Majorságrúl irt Laistroma, minden Esztendőre, kibül minden Major Gazda hórul hóra egész Esztendő által mit munkálottasson az Majorság körül, megtudhattya. Most újonnan Magyár nyelven ki bocsáttatott. Nagyszombat, 1662. (Ujabb kiadásai: Lőcse, 1674., Kassa, 1751).

2. Posoni Kert. Kiben minden kerti Munkák, Rendelések, Virágokkal, Veteményekkel, Fákkal, Gyümölcsökkel és Kerti Csömötékkel való baimolodások: azoknak Nemek, hasznok, bé-csinálások bövségessen Magyar nyelven le-irattatanak, kivált-képpen azok az kik Esztergomi Érsek Urúnk Ő Nagysága Posoni Kerteben talaltatnak. Az Nemes Magyar Nemzenek közönséges hasznára... Nagy-Szombat, 1664. (I. könyv. Virágoskert. II. könyv. Veteményes kert. Bécs, 1664.)

3. Gyümölczös-kert, Bécs, 1667. (A szerző halála után bátyja L. György költségével jelent meg; a többi munkáit is ez adta ki. Ujabb kiadása. Győr, 1753.)

Czvittinger, Specimen 227. l.

Bod, M. Athenas 162. l.

Horányi Scriptores II. 488. l.

Weszprémi, Succincta Medicorum Biogr. III. 190. l.

Katona, Historia Critica XXXVI. 743. l.

Fejér, Historia Academiae 32. l.

Pauer János, Az egyházi rend érdeme. Székesfejérvár. 1847. 435., 439. l.

Ferenczy és Danielik, M. Irók I. 298. l.

Stoeger, Scriptores 208. l.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I. 415., 421., 439., 483. l.

Szinnyei Könyvészete.

Uj M. Athenás 567. l.

Petrik Bibliogr.

De Backer-Sommervogel, Bibliothèque-Bibliogr. IV. 1858. h.