Kezdőlap

Liszkay Gusztáv,

bányász-tanár, szül. 1843. aug. 2. Derencsényben (Gömörm.); iskoláit Rimaszombatban kezdte, az érettségi vizsgát Késmárkon tette le. A bányászati akadémiát 1862-től Selmeczen elvégezvén, Gerlistyén (Krassó-Szörénym.) vasgyári intéző, azután pedig Selmeczbányán a bányaigazgatóságnál fogalmazó lett. A selmeczi bányaiskola szervezésekor 1873 őszén kinevezték a bánya-iskola ügyvezető tanárává. Az akadémián az iránytant adta elő. A m. országos földtani társulatnak rendes tagja volt. Meghalt 1889. jún. 3. Selmeczbányán.

Czikkei a Bányászati és Kohászati Lapokban (1871. King szab. fogó szerszáma, biztosító horga, Kősó-bányák Erdélyben, Schmidt A. után, Kőszénbányák robbanó gázok mellett, A selmeczi II. József altárna géppel való furatása, 1872. A magyar keleti aranykerület, Nehány szó a köbös szakma alkalmazásáról, 1873. Tapasztalatok a poroszországi bányászat körül, Általános szabályok az érczek értékének meghatározására, A kőszéntelepeken alkalmazott oszlopos visszafejtésnél való elővigyázatról, Sótelepek a Dürenbergen, 1877. Uti jegyzetek: A magyar felső-vidék bányaüzeme, 1879-80. A magurkai antimonbányadalom, A hodrusbányai szerencsétlenség, 1880. Selmecz-vidéki ásványok előfordulásáról); a Földtani Közlönyben (1876. Adatok Zsarnócza vidékének földtan-bányászati viszonyaihoz, 1877. zsarnócza vidéki fémtelepek, Tiszolczi márványfajok, A Tetradymit lelhelyéről Zsubkón, Az Asbestnek egy uj lelhelyéről).

Munkái:

1. Bányatan. K. bányaiskolák számára és magánhasználatra. Több kutfő után. Selmecz, 1878. 21 kőnyom. külön fűzött táblával. Kiadja a m. kir. pénzügyminiszerium.

2. A saarbrückeni kőszénmedenczéről. U. ott, 1885.

3. Scholl C. F., A gépész kalauza. Fűtők, gőzgépőrök, kezdőgépész-építészek, mérnökök, gyártulajdonosok, gépműhelyek, műszaki tanintézetek és hatóságok számára. A magyar viszonyokhoz alkalmazva magyar nyelvre írta, 424 ábrával. U. ott, 1885.

A selmeczi bányász- és erdész akadémia Emlékkönyve. Selmecz, 1871.

Litschauer Lajos, Bányamíveléstan. Selmeczbánya, 1890. I. 199. l. arczk.

Kiszlingstein Könyvészete.