Kezdőlap

Losonczi (Farkas) János,

ev. ref. püspök; az utrechti egyetemen, hova 1655-ben iratkozott be, végezte tanulmányait, mire Nagyszombatba hivatott lelkészül; 13 évig működött itt, mikor a templomot elvették és a reformátusokat elűzték. Ekkor L. 1673-ban a kocsi (Komáromm.) egyház lelkésze lett, hol (saját feljegyzése szerint az anyakönyvben) márcz. 19. elfoglalta hivatalát; egy év mulva Veszprémbe ment lelkésznek a gályákra hurczolt Bátorkeszi István helyébe. 1695-ben a veszprémi egyházgyűlésben a dunántúli egyházkerület megválasztotta püspökévé. Meghalt 1702. jún. 8. Veszprémben.

Munkája: Disputatio Theologica De Falsitate Ecclesiae Romano-Papisticae. Qvam, Favente Deo Opt. Max. Sub Praesidio... Abrahami Heidani... Publicè ventilandam proponit... Ad diem 10. Martii ... Lugd. Batav. M.DC.LVII.

Üdvözlő verse van: Szantai Pócs István, Disputatio Theologica... Leyden, 1656. cz. munkában.

Weszprémi, Succinta Medicorum Biogr. IV. 138. l.

Tóth Ferencz, Helvetziai vallástételt tartó túl a dunai püspökök élete. Győr, 1808. 139. lap.

Tóth Sámuel, A magyarországi ev. ref. egyház egyetemes Névtára. Bpest, 1887. 73. l.

Dunántuli Protestáns Lap 1890. 13. sz.

Pallas Nagy Lexikona XI. 663. l.

Szabó-Hellebrant, Régi Magyar Könyvtár III. 2. rész 610. l.