Kezdőlap

Löw (Loew) Károly Frigyes,

orvosdoktor, gyakorló orvos, L. András orvosíró fia, szül. 1699. márcz. 20. Sopronban; a gymnasiumot szülővárosában látogatta; 1716-ban a jenai egyetemre iratkozott be, hol az orvosi tudományokat hallgatta s 1721-ben orvosdoktori oklevelet nyert, mire visszatért hazájába. Innét azonban csakhamar Bécsbe költözött, hol tizenhat évig orvosi gyakorlatot folytatott; előkelő házakhoz, sőt az udvarhoz is meghívták orvoslás végett; a szász meiningeni uralkodóház tanácsosa s udvari orvosa volt. 1738-ban visszatért szülővárosába, hol állandóan megtelepedett és kedvelt szaktudományával, a füvészettel foglalkozott. A császári Academia Naturae Curiosorumnak 1724. okt. 18. Pittacus névvel és a berlini tudom. akadémiának is tagja volt. Meghalt 1741. nov. 4. Sopronban.

Munkái:

1. Dissertatio inaug. medica. praes. Wedelio de Polypodio. Jenae, 1721.

2. Kurtze doch gründliche Untersuchung vom Anfang, Fortgang und Ende des durch ganz Europa anno 1729. im Monat Novemb. u. Decemb. grassirenden contagieusen Catharr-Fiebers, vornemlich aber wie solches in Wien eingerissen. (Wien), 1730. (Latinul az Acta Naturae Curiosorum Vol. III. Appendix-ben.)

3. De morbo petechiali, qui anno 1683. epidemice Posonii grassatus. Viennae, 1730. (Atyjának irataiból. Latinul: Acta Nat. Cur. Vol II. Appendix-ben: Epistola ad Franc. Frid. Possinger ... cz.)

4. Epistola ad Pium Nicolaum de Garelli de morbo complicatissimo paucissimis medicamentis sublato. H. n. 1730. (Különnyomat az Acta Nat. Cur. II. Appendix-ből.)

5. Epistola ad celeberrimos omnium regionum botanicos, qua de Flora Pannonica conscribenda consilium cum ipsis communicat, & singulos ad commercium botanicum, mutuamque rariorum plantarum, seminumque communicationem perofficiose, & peramanter invitat, Sempronii 25. Aug. 1739. (Lenyomatott az Acta Nat. Cur. Vol. V. és az Acta Erud. Lipsiens. 1739. Ism. Commercium Litter. Noric. 1739. 41. sz.)

Kiadta még atyjának kézirati munkáiból; Historia epidemica Hungariae ... (Act. Nat. Cur. IV. Appendix.); Succincta duorum Hungariae medicatorum fontium descriptio (Acta Nat. Cur. IV. Appendix.);

Kéziratban: Dissertatio epistolica ad Martin, Schmeizelium in quo continetur Catalogus Scriptorum Rer. Hungar. varii, singillatim vero medici et physici argumenti, quos ille vel possedit, vel quorum notitiam habuit; Flora Pannonica s. Semproniensis; Historia Regni Hungariae naturalis, cum descriptione cimeliorum Regni eiusdem.

Weszprémi, Succincta Medicorum Biographia I. 96. l.

Horányi, Memoria II. 500. l.

Haan, Jena Hungarica. Gyulae, 1858. 49. l.

Kanitz August, Versuch einer Geschichte der ungarischen Botanik. Halle, 1865. 38. l.

Szinnyei Könyvészete.

Petrik Bibliogr.