Kezdőlap

Lukács Dénes,

1848-49. honvédtüzér ezredes, a magyar tüzérség megteremtője, L. György államtitkár testvérbátyja, szül. 1816-ban Nagyváradon; katonának volt nevelve s a cs. kir. felsőbb tüzériskolában tanult; azután a cs. kir. tüzéri felsőbb iskolákban hosszabb ideig tanárkodott. Ő oktatta Ferencz József főherczeget, most koronás királyunkat a tüzérségi tudományokban. A függetlenségi harczban a honvédtüzérség igazgatását és műszaki kiképzését reá bizták; bár nem igen jól tudott magyarul, mégis nagy része volt azon tüzérségi kézikönyv kidolgozásában, mely honvédeinknek oly hasznos kalauza volt. A szabadságharczban való részvétele miatt 1850. febr. 15. Aradon golyó általi halálra ítélték; kegyelmet kapott és több évi várfogságot szenvedett Temesvárt, Aradon és Komáromban; ez utóbbi helyen magyar földgömbök készítésével foglalkozott, melyek iskolai használatra a könyvkereskedésekben is forgalomba jöttek. Kiszabadulása után Nádudvaron (Hajdúm.) lett árvagyám, hol 1868. ápr. l. meghalt. Egyetlen nőtestvére Anna feleségül ment Szilágyi Lajos nagyváradi ügyvédhez és anyja volt Szilágyi Dezső egyetemi tanárnak és volt miniszternek.

Munkája: Első magyar földteke. A legújabb kutfők után, átmérője 316,5 millimètre. (Jüttner cs. kir. ezredes utolsó két lábnyi tekéje után.) L. felügyelete alatt razolta Kirilovics. Bécs, 1840. Kiadta gr. Batthyány Kázmér.

M. Hirlap 1850. 94. sz. (Haditörvényszéki itélet.)

Vasárnapi Ujság 1867. 27. sz. arczk. (Kenessey Albert.)

Hazánk és a Külföld 1867. 32. sz. arczk.

1868: Hon 79., Honvéd 14., Igazmondó 15., Fővárosi Lapok 79. szám, Magyarország Képekben 216. l. arczk.

Szinnyei Könyvészete.

Budapesti Hirlap 1892. 235. sz.