Kezdőlap

Major Pál,

ág. ev. lelkész, privigyei (Nyitram.) származású; 1666. máj. 5. a vittenbergai egyetemre iratkozott be. 1668-ban hazájába visszatérve, Turócz-Szent-Mártonban lett rector; innét Illavára távozott; azonban a vallásüldözés alkalmával ő is számkivetésbe ment külföldre; 1783-ban ismét visszatért és a kásói (Zemplénm.) lelkészséget foglalta el, melyet később a nozdroviczivel (Trencsénm.) majd a puchóival cserélt fel; 1707-ben mint ezen egyház lelkésze és a trencséni egyházkerület conseniora jelen volt a rózsahegyi zsinaton. 1710-ben Puchoról elüzetett és Nionicara (?) távozott, hol meghalt.

Munkái:

1. Disputatio Theologica In Symbolum Apostolicum De Ministerio Ecclesiastico, Et Ejus Effectu, Quam sub Praesidio ... Johannis Deutschmann ... publico examini submittit Respondens ... d. XIII. Julii, Anno M.D.C.LXVII. Wittebergae.

2. Dissertatio Theologica De Providentia Dei. Quam ... Praeside ... Johanne Deutschmann ... Publico examini submittit ... M.D.C.LXXVIII. U. ott.

3. Dissertatio de principio theologiae. Respondente Francisco Zrubka. Solnae, 1669. (Ezt az értekezést mint a turócz-szent-mártoni evang. gymnasium igazgatója adta ki.)

Üdvözlő verset írt: Steller Tamás, Disputatio Theologica ... Wittebergae, 1667. cz. munkájába.

Klein, Nachrichten II. 429. l.

Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum 167. l.

Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. rész 749., 776. l.