Kezdőlap

Majthényi Flóra (kesselőkeői),

költőnő, előbbinek testvérhuga, szül. 1837. júl. 28-án Novákon (Nyitram.); kitünő házi nevelésbe részesült. Mint ifjú leánynak Szemere Pál volt irodalmi mentora. Az 50-es évek elején tünt fel Pesten nemcsak szép költeményeivel, de kedves megjelenésével is. Barátnője volt Ferenczy Teréznek, kit gyászos halálakor meg is énekelt. Kiváló zenetehetség, még zeneszerzeményei is vannak. 1856-ban férjhez ment Tóth Kálmán költőhöz, a kitől 1868-ban elvált. 1886-tól Spanyolországban Sevillában tartózkodott; jelenleg Algirban él. Fia Tóth Béla hirlapíró.

Költeményei, melyeket Flóra név alatt írt a következő lapokban és évkönyvekben jelentek meg: Hölgyfutár (1851-1862), Családi Lapok (1852), Délibáb (1853-54), Szikszói Enyhlapok (1853), Divatcsarnok (1853-56), Szépirodalmi Album (1856), Gyulai Árvizkönyv (1856), Erdélyi Muzeum (1857), M. Néplap (1857), Nővilág (1857-1859), M. Posta (1857), Szépirodalmi Közlöny (1857-58), Remény (1858), Csokonai Album (1861), Anyák Hetilapja (1861), Részvét Könyve (1863), Alföldiek Segély-Albuma (1864), Fővárosi Lapok (1864-65), Zilahy Károly, Hölgyek Lantja (Pest, 1865. 12 költemény), Vasárnapi Ujság (1878. 3. sz. Szerelem cz. költ. felolv. a Kisfaludy-Társaság 1873. deczember 27. gyűlésén), Petőfi-Társaság Lapja (1878), Koszorú (1879-81), Ország-Világ (1880. virágrege), Képes Családi Lapok (1890), Németre Kertbeny Károly, Album (Dresden, 1854) és Steinacker Gusztáv, Ungarische Lyriker (Leipzig, 1874) fordítottak költeményeiből. Elbeszélései, czikkei és levelei: Családi Lapok (1856. A felebaráti szeretet műve: Sienai szent Katalin életéből németből, 1857. Fülemile három jó tanítása, mese Schön Bruno után), Hölgyfutár (1860. Emlékezés a rudnói lelkészre, úti naplómból), Pesti Napló (1871. 180. sz. A szent Bernát hegyen, 1879. 262. szám, Madách szülőháza és végső nyughelye, 1880. 221. sz. Emlékezés Ferenczy Terézre), Koszorú (1880-81. rege és rajz), Képes Családi Lapok (1884-85. elbeszélések), Pesti Hirlap (1885. 180. sz. A műtermekben), Budapesti Hirlap (1887. 253. sz. Spanyol ponyvairodalom: A magyar kriály leánya sat.). Írt tárczákat németül, olaszul és spanyolul is.

Munkái:

1. Flóra 50 költeménye. Pest, 1858 (Ism. P. Napló 61., 62., 65., 70., 92. sz.)

2. Flóra dalai. U. ott, 1860.

3. Jó gyermekek könyve. U. ott, 1866. (Verses ifjusági irat).

4. Elegiák kis fiamhoz. U. ott, 1868.

5. Majthényi Flóra ujabb költeményei. (A tiszta jövedelem a Madách-szoborra fordíttatik). Budapest, (1877. Ism. Délibáb, Pozsonyvidéki Lapok 257. sz.)

6. Adorationes. Sevilla, 1890. (Biblioteca moral y religiosa).

Andor Pál név alatt 1864. máj. 25. a pesti nemzeti szinházban adták először Az uram nem szeret cz. egy felv. vígjátékát és A nők hibája cz. szintén egy felv. vígjátékát.

Álnevei és jegyei: M... Flóra és M. F.

Arczképe: kőnyomat Barabástól az Arczkép-Albumban (Pest, 1855) és külön.

Hölgyfutár 1854. 12. sz. arczk.

Arczkép Album I. Pest, 1855. arczk.

Nagy Iván, Magyarország Családai VII. 260. l.

Nemzeti Szinház Zsebkönyve. Pest, 1865. XXIX. l.

Hazánk és a Külf. 1866. 23. sz. (Névaláírása).

Magyarország 1867. 2. sz. (Erdélyi János.)

Steinacker Gusztáv, Ungarische Lyriker Leipzig, 1874. 445. l.

Petrik Könyvészete és Bibliogr.

Faylné-Hentaller Mariska, A magyar írónőkről. Bpest, 1889. 85. l.

Kiszlingstein Könyvészete.

Pallas Nagy Lexikona XII. 221. l. (Négyesy László.)