Kezdőlap

Makfalvay Géza,

ügyvéd és országgyűlési képviselő, M. János ügyvéd és Thaler Eleonora fia, szül. 1844. szept. 8. Pesten; a gymnasiumot ugyanitt a piaristáknál, jogi tanulmányait az egyetemen végezte. 1868-ban köz- és váltóügyvédi oklevelet nyert. 1869-ben a kir. táblánál gyakornokoskodott és azon évbe oda segédfogalmazónak neveztetett ki. A biróságok szervezésekor 1871 végén Kaposvárra neveztetett ki törvényszéki biróvá; ezen állásáról 1876 elején leköszönt és Kaposvárott ügyvédi irodát nyitott. 1892-ben a szili (Somogym.) kerület országgyűlési képviselőnek választotta nemzeti párti programmal. 1896-ban ugyanott újra megválasztatott. Tagja a ház VIII. birálóbizottságának és a pénzügyi bizottságnak. Somogymegye törvényhatósági bizottságának virilise s tagja a megye közigazgatási bizottságának sat.

Költeménye van a Hölgyfutárban; ujabban politikai, de leginkább közgazdasági czikkeket írt névtelenül a Pesti Naplóba, Nemzeti Ujságba, Hazánkba, Budapester Tageblattba. A Bolond Istókban a somogyi leveleket Hadari Mikál névvel ő írja 1895 óta. A Magyar Gazdák Szemléjében több felolvasása jelent meg (1898. A mezei munkáskérdésről, 1899. Az uzsoratörvény reformjáról, 1900. Örökösödés, birtokminimum és homestead); az Agraralbumban (1900. Agrarismus). Országgyűlési beszédei (1892 óta) a Naplókban vannak.

Sturm Albert, Országgyűlési Almanach. Budapest, 1897. 296. lap és önéletrajzi adatok.