Kezdőlap

Mangin József János,

karmelita rendi szerzetes, szül. 1721. nov. 4. Karancs-Keszin (Nógrádm.); atyja M. Ferencz Balázs cs. kir. ezredes volt. M. fiatal korában szüleivel Münchenbe költözött, hol nevelkedett és 1738-ban a karmelita rendbe lépett; bevégezte a bölcseleti s theologiai tanfolyamot és azonnal tanárnak alkalmazták. 1756-ban Rómában a szent Pongrácz-papnevelőben tanított; azután a rend generalis látogatóját utazásaiban mint titkár kisérte nyolcz évig Francziaországban, Hollandiában és Németországban. 1764-től a rend hitszónoka, priorja és könyvtárnoka volt Augsburgban, hol 1794. febr. meghalt.

Munkái:

1. Cl. Fleurii hostoria ecclesiastica continuatio. Tom. LII-LXXXV. Aug. Vind., 1773-1794. (Fleuri Historiájának folytatása, mely az 1595-1766. eseményeket tartalmazza.)

2. Ad Cl. Fleurii historiam eccles. introductio, seu historia veteris et novi Testamenti auctore Clamet, latine redd. a P. Alexandro a St. Joanne a Cruce (M. szerezetesi neve). U. ott, 1788. Öt kötet.

Voith, Bibliotheca Augustana, Alph. XI. 1-18. l.

Nova Biblioth. Eccles. Freiburg, Vol. II. Fasc. IV. 105-108. l.

Baeder, Gelehrtes Baiern I. 15. l.