Kezdőlap

Maróthy János (marótegyházi),

1848-1849. honvéd huszár-őrnagy, volt megyei főszolgabiró; ismételten (1861-ben is) volt országos képviselő, legutóbb az országos honvédmenház parancsnoka. Meghalt 1887. ápr. 5. Rozsályon (Szatmárm.).

Országgyűlési beszédei a Naplókban vannak.

Ország Tükre 1863. 14. sz. arczk.

Magyarország és a Nagyvilág 1866. 39. sz. arczk. és gyászjelentés.