Kezdőlap

Melczer Gusztáv,

természettudományi doktor, polgári leányiskolai tanár, szül. 1869. aug. 30. Dobsinán (Gömörm.), hol atyja M. Ede elemi tanító volt; M. a gynasiumot vidéken, egyetemi tanulmányait a bpesti egyetemen 1891. végezte. Ezután 1892-94-ig a tanárképző intézet gyakorló főgymnasiumában volt gyakorló tanár, majd 1894-96. tanársegéd a m. kir. József-műegyetem ásvány-földtani tanszékénél. 1896. szept. óta a fővárosi II. ker. poltári leányiskolánál van alkalmazva. Az 1899-1900. tanévet Münchenben töltötte Groth egyetemi mineralogus tanár laboratoriumában.

Czikke a Természetrazi Füzetekben (XIII. k. A coloradói topasról); a Földtani Közlönyben (1896. Adatok a budapesti calcit kirstálytani ösmeretéhez, Baryt Dobsináról, 1898. Adatok a budapest-környéki calcit ikerkristályainak ösmeretéhez, 1899. Továbbnövéses calcit a budai hegyekből); a Természettud. Közlönyben (1897-1900. A strassz-gyémántról, Az aranyrögök képződése, Gyémánt az aczélban, A klondykei aranyvidékről, A drágakövek becsléséről, Ujfajta meteorit, A grafitról, Földünk legnevezetesebb réztermő vidéke, A geologiai korszakok időtartama, Perzsia türkiszbányái, A fehér csillám termőhelyei); a M. Chemical Folyóiratban (III. 1897. Adatok a selensulfarsenalok kristálytani ösmeretéhez, németül a Zeitschrift für Krystallographie XXIX. kötetében); a Mathem. és Természettudom. Értesítőben (XVIII. Néhány ásványról, főkép Ceylon szigetéről, németül a Zetischrift für Krystallographieben, XX. Adatok a korund kristálytani és optikai ösmeretéhez); a Zeitschrift für Krystallographieban (XXXIII. Die Brechungsexponenten des Zink-Schefferit); czikkei közűl több különnyomatban is megjelent.

Munkája: Ásványtan és chemia a gymnasiumok VI. osztálya számára. Bpest, ... (Hankó Vilmossal együtt).

Önéletrajzi adatok.