Kezdőlap

Mendlik Ferencz,

főreáliskolai tanár előbbinek testvérbátyja, szül. 1838. nov. 25-én Pécsett; tanulmányait Pesten végezte, a hol 1865-ben tanári oklevelet nyert; tanári pályáját Egerben kezdte, majd Baján (1864-65.) és az ungvári főgymnasiumban folytatta; 1872 óta a budapesti VI. (jelenleg V.) kerületi állami főreáliskola tanára. 1898. máj. 14. igazgatói czímet kapott.

Czikkeket írt a középiskolai tanáregylet Közlönyébe és más szaklapokba.

Munkái:

1. Rajzoló geometria. I.-IV. rész. A gymnasiumok I.-IV. osztályai számára. Bpest, 1887-89. (I., II. 3. kiadás, III., IV. 2. kiadás. U. ott, 1896. Schmidt Ágostonnal együtt).

2. Számtan polgári és felsőbb leányiskolák számára. I.-IV. rész, U. ott, 1890. (I. rész 2. jav. kiadás. U. ott, 1898., II. rész 2. jav. k. U. ott, 1899.).

Kidolgozta a középiskolai tanításra vonatkozó Utasításoknak mathematikai részét.

M. Könyvészet 1886., 1888-90., 1895.

Kiszlingstein Könyvészete.

Pallas Nagy Lexikona XII. 504., XVIII. 247. l. és a m. n. múzeumi könyvtár példányairól.