Kezdőlap

Mikola Sándor,

ág. ev. főgymnasiumi tanár, M. András és Szmodis Anna földművelő szülők fia, szül. 1871. ápr. 16. Péterhegyen (Vasm); gymnasiumi tanulmányait a soproni ág. ev. lyceumban végezte (1883-91). A budapesti egyetemen a mathematikát és physikát hallgatta (1891-95.). Tartalékos tüzérhadnagy. 1897 óta a mathematika és physika tanára az ág. ev. főgymnasiumba.

Czikkei a Középiskolai Mathem. Lapokban (V-VIII. A csillagos ég és a föld alakja és méretei, VI. A légkör új gázairól, VII. Bunsen, Telegrafozás vezető drót nélkül, VIII. A rezgések, IX. A mértan alapigazságairól); a Mathem. és Physikai Lapokban (IX. Az elektromágneses tér hatása a fényre, X. Az elektromos kiáramlás és hatása a fotograflemezre); a Természettudományi Közlöny LX. Pótfüzetében (A fizikai elméletek köréből.).

Munkája: Mathematikai szünórák. Bpest, 1902. (Sajtó alatt).

Szerkesztette a Soproni Gyorsirót 1888-tól 1891-ig (ebbe a gyorsirás körébe vágó czikkeket írt).

Önéletrajzi adatok.