Kezdőlap

Mukenhuber Fülöp,

szent Ferencz-rendi szerzetes, szül. 1747-ben Sopronban; elvégezvén szülőhelyén a humaniorákat, 1765-ben a rendbe lépett és 1771-ben misés pappá szenteltetett fel; előbb a bölcseletet tanította, 1778-tól pedig a theologiát. 1785-től Jákón lelki atya volt három évig; azután a szerzet tanácsosa, 1807-től a rendfőnök helyettese lett. Nyugalomba vonult Boldogasszonyba (Mosonmegye), hol 1814. okt. 5. meghalt.

Kézirati munkája: Universa Physica dictata et explanata 1778. (A pesti rendház könyvtárában).

Farkas, Seraphinus, Scriptores Posonii, 1879. 100. l.