Kezdőlap

Nádaskay Béla (nádaskai),

orvosdoktor, állatorvostanár, N. Lajos hirlapíró és Téli Francziska fia, szül. 1848. ápril 30. Pesten; középiskolai s 1865-től egyetemi tanulmányait s az utóbbiakkal egyidejűleg az állatorvosi tanfolyamot ugyanott végezte. 1867-ben az állatorvosi oklevelet nyerte el, 1871-ben orvosdoktorrá avatták. 1870-ben a pesti állatorvosi tanintézetben tanársegéddé, 1872. anatomussá neveztetett ki. 1875-ben a keszthelyi gazdasági tanintézethez helyezték át tanárnak, de már egy semester után előbbi állásába visszahelyeztetett. 1883-ban a rendkívüli tanári czímet kapta, 1887. pedig a leíró és tájbonczolástan ny. rendes tanárává neveztetett ki. 1875-ben külföldi utat tett az állatorvosi iskolák tanulmányozása czéljából. 1878-ban megalapította a Veterinarius cz. első magyar állatorvosi folyóiratot, melyet 1882. aug. 15-ig szerkesztett. A magyar országos állatorvosegyesület titkárja volt, most pedig alelnöke. Anatomiai készítményeivel négy kiállításon vett részt, ú. m. 1878-ban Székesfejérvárt, 1885-ben Budapesten, 1896-ban az ezredévin és 1900. a párisin. 1896-ban megkapta a Ferencz-József-rend lovagkeresztjét.

Czikkei a Veterinariusban (1878. A méhcsavarulatról, A hússzemléről); az állatorvosi főiskola kiadványaiban (5. sz. 1901. Az állatboncztan fejlődése).

Munkái:

1. A hasznos házi állatok leíró boncztanának kézikönyve. A helybőli mozgás műveletére való tekintettel és a bonczolási eljárást tárgyaló függelékkel. Bpest, 1877. (2. teljesen átdolg. kiadás I. rész. Csonttan, ízület- és izomtan. 126 ábrával. Bpest, 1892. II. rész. Zsigertan 68 ábrával. Bpest 1893.).

2. Állati szülészettan, vagyis a vemhesség- és az ellésről szükséges tudnivalók. I. rész. Bpest, 1887. (II., III. rész. A szülészet kórtana és az érdemleges szülészet. Bpest, 1889.).

3. A ló szervezete és belső szervei. Szétvehető ábrákban rövid szöveggel. Lókedvelők és lótulajdonosoknak ajánlva. Bpest, 1893. (Ezen kiadáshoz csak az előbeszédet írta, a magyarázó szöveget egy tanuló fordította, 2. kiadás. Bpest, 1894. Ehhez a szöveget is N. írta. Kassa, 1900.).

4. A szarvasmarha szervezete és belső szervei. Szétvehető ábrákban rövid szöveggel. Bpest, 1895. és 1900. Bpest.

Deininger Imre, A keszthelyi m. kir. gazdasági tanintézet évkönyve. Keszthely, 1885. 157. l.

Kiszlingstein Könyvészete.

M. Könyvészet 1892-1893., 1900.

Pallas Nagy Lexikona XII. 902., XVIII. 308. l.